הישיבה המאתים-שלושים-ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ה סיוון תשל"ט 20 יוני 1979 – הצעות לסדר היום – שליחתם לים של עשרות אלפי פלטים ויאטנמיים על-ידי מאלזיה

לעניין בעיית הפליטים הוייטנאמים שגורשו ממלזיה, בגין טוען שאין לעכב את ההליכים על ידי הקמת ועדה בינלאומית, אלא לפעול מיד, ולכן כל מדינה, כולל ישראל, תדווח כמה פליטים היא יכולה לקלוט, ותקלוט אותם.

הישיבה המאתים-שלושים-ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ה סיוון תשל"ט 20 יוני 1979 – הצעות לסדר היום – שליחתם לים של עשרות אלפי פלטים ויאטנמיים על-ידי מאלזיה

הכנסת דנה בבעיית 70,000 הפליטים הווייטנאמים אשר ממשלת מאלזיה החליטה לגרשם ללב ים. זו טראגדיה אנושית שיש למנעה ללא דיחוי. בשם אומה שהתנסתה בדור הזה בנוראה שבשואות פונה הכנסת בקריאה לכל הפארלאמנטים שיפעלו למען קבלתם וקליטתם של הפליטים הווייטנאמים. אם כל אחת ממדינותינו תעשה את המאמץ הדרוש תיפתר בעיה אנושית זו פתרון מהיר וחיובי. מובן … Continued

הישיבה השלישית של הכנסת התשיעית יום שני, ד' תמוז תשל"ז 20 יוני 1977 התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת הודעת ראש הממשלה

בגין מציג את ממשלתו החדשה, את מדיניותה וקווי היסוד על פיהם היא מתעתדת לפעול. בגין מוחה על הצורך בהכרה בישראל מטעם כל מדינה אחרת משום שאף מדינה אחרת לא צריכה לבקש הכרה כזו ומדגיש את הזכות הקדומה לארץ ישראל. בגין מצהיר על כונותו להעמיק את היחסים עם ארה"ב, צרפת, וברה"מ, וכך לפעול לשחרור אסירי ציון. כמו כן קורא לנשיאי המדינות השכנות לבוא לשיחות למען הסכמי שלום על מנת למנוע מלחמה נוספת באזור. בגין פונה לאזרחי ישראל ומצהיר שכל האזרחים צריכים לחיות בשלום ובשוויון זכויות, בחירות וקידמה כלכלית-חברתית. כמו כן יש לפעול בחקיקה למניעת פשיעה וחינוך הנוער לערכים. בגין מציג את ממשלתו ומסביר שמבנה מצומצם זה נועד לחיסכון ויעילות ולכן התבטלו ואוחדו משרדים. בגין מקריא את קווי היסוד של מדיניות הממשלה. בתשובתו לדיון בכנסת מבהיר בגין שלא תהיה נסיגה לקווי 67, שכן זו תהווה סכנה לשפיכות דמים. בגין מבקש מהכנסת להביע אמון בממשלתו.

הישיבה השלישית של הכנסת התשיעית יום שני, ד' תמוז תשל"ז 20 יוני 1977 התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת הודעת ראש הממשלה

פעולתי הראשונה מחר כראש ממשלה, תהיה להורות לתת מקלט לפליטי וייטנאם בארצנו. אנחנו כולנו זוכרים ספינות עם פליטים יהודיים בשנות ה-30 אשר נדדו על פני שבעה ימים וביקשו להכנס לארץ מסוימת או לארצות רבות ונתקלו בסירוב. היום קיימת מדינת היהודים, לא שכחנו. אנחנו ננהג באנושיות. נביא את האנשים האומללים האלה, פליטים שניצלו על ידי ספינתנו … Continued