עליה לקברם של פיינשטיין וברזאני הי"ד בהר-הזיתים בגין: קרבנם קירב את אלתחלתא דגאולה

העתון מביא מנאומו של בגין ליד קברם של פיינשטיין וברזאני בהר-הזיתים. בגין נשא דברי הספד, ועמד על חשיבות הקורבן של השניים בהקמת הארץ, הביא צער על כך שבמשך 20 שנה לא יכלו לפקוד את קברם ששוחרר במלחמתששת הימים.

זכרון הגבורה הפודה

במאמר זה בגין מספר על גבורתם של עולי הגרדום של לוחמי המחתרת במלאת 20 שנה למותם. בגין מספר על הנסיונות לשחרורם והפריצה לכלא עכו

טכסי התייחדות עם זכר עולי הגרדום נערכו בראש פינה, צפת ועכו

העיתון מדווח על דברי בגין בטכס הההתיחדות עם עולי הגרדום בצפת. בגין התייחס להוצאתו להורג של אלי כהן הי"ד וטען כי למרות ששונים הזמנים ושונים האויבים ועל אף מרחקי הזמנים והבדלי הדרך אין כל הבדל במהות ההתנדבות, במסירת הנפש ובאהבת ישראל של עולי הגרדום, לוחמי ניל"י ואצ"ל ולח"י ואלי כהן. העיתון מדווח כי בגין גם העלה בדבריו בבית הקברות על נס את גבורתם של עולי הגרדום והילל את הגבורה שבהליכה לגרדום

היכל הגבורה –המוזיאון להנצחת זכרם של הרוגי המלכות והנידונים למוות נחנך בבית הסוהר בירושלים

העיתון מדווח על דבריו של בגין ב-9/2 בעת חנוכת המוזיאון להרוגי המלכות בבית הסוהר בי-ם. בגין דיבר בין היתר על קדושת המקום וסיפר על הפתקים שהוברחו מהאסירים המפצירים בו למרות הכל להמשיך במלחמה בכובש הבריטי.

אומה שלמה מחדשת זהרה

בגין יוצא נגד אפלית בני עדות המזרח. בגין טוען שההפליה היא תולדה של המונופול השלטוני של מפא"י, גם אם מפא"י עצמה לא התכוונה להפלות. בגין טוען, שיש למגר את ההפליה. בגין טוען, שלעצם החלוקה לאשכנזים וספרדים אין בסיס ממשי, והחלוקה היחידה הממשית היא בין יהודים בארץ לבין הגולה. בגין מציע לנקות צעדים למיגור הדרגתי של ההפליה. בגין מזכיר, כי באצ"ל לא היה יחס שונה לאשכנזים וספרדים. בגין טוען, כי יהודים, שהיו יכולים להילחם וחמות כשווים, יכולים גם לחיות כשווים. הנאום מופיע במלואו בדברי הכנסת מה-08/12/64.