החלטת הממשלה לקיים מצעד צבאי ביום העצמאות – הישיבה העשרים של הכנסת התשיעיתיום שלישי, י״ח אב תשל״ז 2 אוגוסט 1977

בגין מתייחס לדיון בדבר החלטת הממשלה לקיים מצעד צבאי ביום העצמאות. בגין טוען שלמרות המצב הכלכלי יש דברים שצריך למצוא להם מימון, ופעם בחמש שנים מצעד שכזה זה לא הרבה. ואם צועדים תחת דגל ההסתדרות באחד במאי, ראוי שפעם בחמש שנים, במיוחד ביובל השלושים למדינה יצעד צה"ל ואחריו אם ירצו לוחמי המחתרות והחקלאים והעם אחריהם, כפי שעושים בצרפת ובמדינות אחרות.

הישיבה השלישית של הכנסת התשיעית יום שני, ד' תמוז תשל"ז 20 יוני 1977 התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת הודעת ראש הממשלה

בגין מציג את ממשלתו החדשה, את מדיניותה וקווי היסוד על פיהם היא מתעתדת לפעול. בגין מוחה על הצורך בהכרה בישראל מטעם כל מדינה אחרת משום שאף מדינה אחרת לא צריכה לבקש הכרה כזו ומדגיש את הזכות הקדומה לארץ ישראל. בגין מצהיר על כונותו להעמיק את היחסים עם ארה"ב, צרפת, וברה"מ, וכך לפעול לשחרור אסירי ציון. כמו כן קורא לנשיאי המדינות השכנות לבוא לשיחות למען הסכמי שלום על מנת למנוע מלחמה נוספת באזור. בגין פונה לאזרחי ישראל ומצהיר שכל האזרחים צריכים לחיות בשלום ובשוויון זכויות, בחירות וקידמה כלכלית-חברתית. כמו כן יש לפעול בחקיקה למניעת פשיעה וחינוך הנוער לערכים. בגין מציג את ממשלתו ומסביר שמבנה מצומצם זה נועד לחיסכון ויעילות ולכן התבטלו ואוחדו משרדים. בגין מקריא את קווי היסוד של מדיניות הממשלה. בתשובתו לדיון בכנסת מבהיר בגין שלא תהיה נסיגה לקווי 67, שכן זו תהווה סכנה לשפיכות דמים. בגין מבקש מהכנסת להביע אמון בממשלתו.

הישיבה השלישית של הכנסת התשיעית יום שני, ד' תמוז תשל"ז 20 יוני 1977 התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת הודעת ראש הממשלה

אישי נשיא המדינה, אדוני, היושב-ראש, מורי ורבותי, חברית הכנסת. בהכרעה דמוקראטית שעליה גאוותנו החליט העם בישראל ביום 17 במאי על חילופי משמרות בממשל. מפלגה אשר זמן רב היתה מרכיבה את ההנהגה בהסתדרות הציונית ואת הממשלות במדינת ישראל היתה למפלגה השנייה בכנסת, ואילו גוף מדיני אשר שירת את האומה בסבלנות ומתוך נאמנות לכללי הדמוקראטיה כאופוזיציה פארלאמנטרית, … Continued

הישיבה השלישית של הכנסת התשיעית יום שני, ד' תמוז תשל"ז 20 יוני 1977 התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת הודעת ראש הממשלה

נחנך כולנו את הדור הצעיר על הערכים האנושיים והיהודיים שנפשו של ישראל דבקה בהם מדור לדור: אהבת האדם, אהבת החירות הוצדק, אהבת המולדת. יש לנו דור צעיר נפלא, רציני, מסור ונאמן. ראינוהו במבחנים. הוא עמד בכולם בכבוד ובמסירות. כל דאגתנו, בעזרת השם, נמסור לדי הדור הצעיר ארץ ומדינה שתהיה עליה גאוותם של כל בני עמנו … Continued

עיקרי דבריו של יו"ר תנועת החרות מר מנחם בגין בערב הפתיחה של ועידת תנועת החרות

בגין טוען כי מאחר שאין רוב כרגע למערך בכנסת, אחרי הבחירות יש סיכוי סביר שהליכוד ירכיב את הממשלה. הממשלה הזו תציע לפתוח במו"מ לחוזי שלום עם מדינות ערב. מו"מ ישיר ללא תנאים מוקדמים. בגין מתייחס ליחסים עם ארה"ב, רוסיה וצרפת, וטוען שהם חשובים לישראל, ויש לשפרם, או לתקנם. יהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד של הארץ. בתוך סיני יקבע גבול עם מצרים כחלק מחוזה שלום, וכך גם עם סוריה, גבול ברמת הגולן. לערביי ישראל תנתן אפשרות בחירה באזרחות ישראלית כשווי זכויות. על הנוער להתיישב בכל הארץ כולל התנחלויות. יש לפעול לפיתוח המשק הציבורי, יש להלחם באבטלה, ובירידה מהארץ, וכן לעודד עליה. יונהג חוק בריאות ממלכתי, פנסיה שכר מינימום והטבות למשפחות מרובות ילדים. הרכב הממשלה יתיעל. יוגבר פיקוח הכנסת על הממשלה. בענין הגיור – כהלכה. כמו כן, יש להנהיג רפורמה בחינוך ולחנם לאהבת הארץ.