איך תנהל עוד מפא"י את המדינה

בגין נואם בתגובה להודעת ראש המששלה אשכול על עניני מדיניות ובטחון. בגין מצהיר על הקמת גח"ל כגוש פרלמנטארי. בגין מבקר את הממשלה על כינון היחסים הדיפלומטיים עם גרמניה המערבית ומבקר את הניסוח של האגרת הרשמית שנשלחה ע"י ראש הממשלה אשכול. בגין טוען גם שהמהלך פגע במאמץ לגרש מדענים גרמניים ממצרים. בגין יוצא נגד התגובה הרשמית של הממשלה להתכנית שלום של ר"מ תוניסיה. בגין טוען שמפא"י, בעקבות עסק הביש, אינה כשירה להיות מפלגת שלטון. הנאום מובא בדברי הכנסת מיום 17/05/1965

הישיבה הארבע-מאות-ושבעים-ואחת של הכנסת החמישית – יום שני, ט״ו אייר תשכ״ה (17 מאי 1965) – עניני מדיניות ובטחון – דיון

בגין נואם בתגובה להודעת ראש הממשלה אשכול על עניני מדיניות ובטחון. בגין מצהיר על הקמת גח"ל כגוש פרלמנטארי. בגין מבקר את הממשלה על כינון היחסים הדיפלומטיים עם גרמניה המערבית ומבקר את הניסוח של האגרת הרשמית שנשלחה ע"י ראש הממשלה אשכול. בגין טוען גם שהמהלך פגע במאמץ לגרש מדענים גרמניים ממצרים. בגין יוצא נגד התגובה הרשמית של הממשלה להתכנית שלום של ר"מ תוניסיה. בגין טוען שמפא"י, בעקבות עסק הביש, אינה כשירה להיות מפלגת שלטון. הנאום מובא בחרות בגליון מתאריך 21/05/1965 איך תנהל עוד מפא"י את המדינה 225527

מעשה ההפקרות ומחדל ההפקרה

העיתון מדווח על הצעתו לסדר היום של בגין ב-24/2 בכנסת לקיים דיון במליאה בפרסום החיבור שנכתב ע"י ח. אשד שליחו של שר הבטחון לשעבר על פרשת עסק הביש. בגין יוצא נגד חיבור זה המלא בתככים , כחש , כזב ,מרמה ,ערמה והטעיה. בגין דורש לחקור מה נעשה בפיקוד העליון בימי הפרשה ולגלות את התככים בין הצבא לבין שר הבטחון בעסק הביש. עוד תובע בגין להעמיד לדין את דיין שטען בתחילה כי שר הבטחון לבון נתן את ההוראה בפרשה ואילו אח"כ שינה את גירסתו וטען כי לא לבון הוא זה אשר נתן את ההוראה. בגין מוחה על פרסום של חומר סודי בהקשר ל-"עסק הביש" וקורא להעמיד את האחראי לכך ( את בן-גוריון) לדין. הנאום מופיע בדברי הכנסת מיום 24/02/1965

מ. בגין בהצעה לסדר היום בכנסת :היתה עבירה פלילית ולא תהיה עבירה משפטית ?

העיתון מדווח על הצעתו לסדר היום של בגין ב-24/2 בכנסת לקיים דיון במליאה בפרסום החיבור שנכתב ע"י ח. אשד שליחו של שר הבטחון לשעבר על פרשת עסק הביש. בגין יוצא נגד חיבור זה המלא בתככים , כחש , כזב ,מרמה ,ערמה והטעיה. בגין דורש לחקור מה נעשה בפיקוד העליון בימי הפרשה ולגלות את התככים בין הצבא לבין שר הבטחון בעסק הביש. עוד תובע בגין להעמיד לדין את דיין שטען בתחילה כי שר הבטחון לבון נתן את ההוראה בפרשה ואילו אח"כ שינה את גירסתו וטען כי לא לבון הוא זה אשר נתן את ההוראה. הנאום במלואו מובא בחרות בגליון מתאריך 26/02/1965 מעשה ההפקרות ומחדל ההפקרה 225458

הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושתים של הכנסת החמישית – יום רביעי, כ״ב אדר א׳ תשכ״ה (24 פברואר 1965) – הצעות לסדר-היום – פרסום חומר חסוי בחיבורו של מר חגי אשד

העיתון מדווח על הצעתו לסדר היום של בגין ב-24/2 בכנסת לקיים דיון במליאה בפרסום החיבור שנכתב ע"י ח. אשד שליחו של שר הבטחון לשעבר על פרשת עסק הביש. בגין יוצא נגד חיבור זה המלא בתככים , כחש , כזב ,מרמה ,ערמה והטעיה. בגין דורש לחקור מה נעשה בפיקוד העליון בימי הפרשה ולגלות את התככים בין הצבא לבין שר הבטחון בעסק הביש. עוד תובע בגין להעמיד לדין את דיין שטען בתחילה כי שר הבטחון לבון נתן את ההוראה בפרשה ואילו אח"כ שינה את גירסתו וטען כי לא לבון הוא זה אשר נתן את ההוראה. בגין מוחה על פרסום של חומר סודי בהקשר ל-"עסק הביש" וקורא להעמיד את האחראי לכך ( את בן-גוריון) לדין. הנאום מופיע בחרות מתאריך 26/02/1965 מעשה ההפקרות ומחדל ההפקרה 225458