הישיבה השלוש-מאות-ושמונים-וארבע של הכנסת השביעית יום רביעי, כ״א שבט תשל״ג 24 ינואר 1973 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

זוהי הבעיה המרכזית בחיינו, זוהי גם צדקת ענייננו. בימים שבהם יוצאים מפגינים שמאלניים לרחובות פאריס כדי להפגין נגד ראש ממשלת ישראל, ולקרוא לה בשמות גנאי מבעיתים ביותר, דוקא בימים כאלה חובתנו היא להעלות לפני הכל את צדקת ענייננו. כי זוהי הבעיה המכרעת. אם חס וחלילה על-ידי מדיניות מוטעית, על-ידי הודעות חסרות אחריות, נחדיר את ההכרה … Continued

לשמולאנות מותר הכל

מאמר של בגין בו הוא תוקף את הקומוניזם המרכסיסטי לניניסטי והשמאל החדש כמו כן במאמר זה הוא מבקש לנתץ את המשווה שמאלנות=קידמה

שמאלנות לאומנות לאומיות

קובץ מאמרים שפורסמו במעריב במהלך שנת 1972 מתוך: לשמאלנות מותר הכל – מעריב 24/7/72 השמאלנות הברברית, שונאת ישראל – מעריב 16/06/1972 כמה היה שווה איינשטיין – מעריב 25/08/1972 לאומיות או לאומנות – מעריב 07/04/1972 בעקבות מינכן – נאום בכנסת מיום 12/09/1972

שמאלנות לאומנות לאומיות

מאז המאה השמונה עשרה, בגלל סדר ישיבה, מקרי, לימינו ולשמאלו של היושב ראש, באולם האסיפה הצרפתית, המהפכנית, נאמר ונתקבל כי ימין הוא שמרני ושמאל קדמתי. במחצית המאה התשע עשרה, ביחוד לאחר הופעת המניפסט הקומוניסטי של מרכס ואנגלס, ניטלה אדרת השמאל ועמה כתר הקידמה, על ידי המרכסיסטים או הסוציאליסטים, שקראו לעצמם, בלי ענוותנות יתרה, מדעיים. בראשית … Continued