הישיבה המאתיים-ותשעים-ושמונה של הכנסת התשיעית יום שני, ג' שבט תש"ם 21 ינואר 1980 הצעות לסדר היום – אסירי ציון

לרגל עשור להקמתה של תנועת שיבת ציון בברית המועצות. בגין משבח את התנועה שאנשיה מסתכנים כאשר הם מלמדים יהדות ועברית, ואומר שיש לכנותם לוחמי ציון. בגין קורא לשחרור אסירי ציון מברית המועצות, וכן ליהודי סוריה ואתיופיה.