הרשות השופטת

מנחם בגין האמין כי שמירה על עליונות המשפט היא תנאי הכרחי להבטחת חירותו של היחיד במסגרת המדינה. לאורך שירותו הציבורי, הן כיו"ר האופוזיציה והן כראש ממשלת ישראל, מחה בגין נגד הפרת זכויות אזרחיות והגן על כבוד ועצמאות המשפט. מתוך כך, קיבל את לגיטימיות פסיקות בית המשפט, גם אם אלו נגדו את עמדתה הרשמית של הרשות … Continued

ישיבת ממשלה ישיבה נד ב באייר תשלט 29/04/1979

חלק מפרוטוקול ישיבת ממשלה הנוגע לבירור שערך היועץ המשפטי לממשלה למנהל מחוז דרום יצחק ורדימון לאחר שהמדינה המשיכה בעבודות הכשרת שטח באזור הכפר הבדואי לגיה, וזאת בניגוד לצו הקפאת עבודות של בג"צ. במהלך העבודות החלה התנגשות חמורה עם תושבי המקום שביקשו לראות אישורים לעבודות. בעקבות הדברים ערך היועץ המשפטי לממשלה בירור למנהל מחוז דרום ובקש להעמידו לדין משמעתי. בתגובה, שלח מנכ"ל משרד הפנים חיים קוברסקי מכתב ובו טענות כנגד היועץ המשפטי בשל עוול שנגרם לורדימון. כמו כן שרים בממשלה ביקשו שהיועץ יבדוק את החלטתו שנית. בישיבה רה"מ מנחם בגין מתייחס להחלטתו וסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה ביחס לממשלה ומשרדיה.

ישיבת ממשלה ישיבה נד ב באייר תשלט 29/04/1979

בקשר עם דברי קוברסקי אני רוצה לומר שליועץ המשפטי לממשלה במדינת ישראל יש מעמד מיוחד. אינני סובר שמעמד זה מעוגן בחוק חרוט, אך הוא מעוגן בנוהג שקיים מאז הקמת המדינה והנוהג כוחו ככוח החוק. אני לא אפרט מה מעמדו המיוחד של היועץ המשפטי לממשלה. לעומת זאת אומר, שבגלל אותו מעמד, הממשלה אינה מתערבת בשיקולי היועץ … Continued

הישיבה המאתיים-ושש של הכנסת התשיעית יום שלישי, כ״א אדר תשל״ט 20 מארס 1979 – הודעת הממשלה על חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים

הנאום בו בגין מבקש מהכנסת לאשר הסכם-שלום עם מצרים במלואו. בגין מתאר את המכשולים בסבב האחרון של מו"מ ודרכים בהן הצליח הצד הישראלי להתגבר עליהם ללא ויתור על אינטרסים של המדינה. בגין מדגיש שלושת העקרונות של עמדה בסיסית עבורו – אין חזרה לקווי ה-67, ירושלים מאוחדת ואי-הקמתה של מדינה פלסטינית ביהודה, שומרון ועזה. בגין מדגיש את ההבדל בין אוטונומיה לבין ישות מדינית. בגין מנמק התנגדותה של ישראל ללוח-זמנים מפורט להקמת האוטונומיה. בגין מתייחס לפטרון בעיית הנפט. בגין מדגיש את תמיכתו בהתנכלות בארץ ישראל. בגין מסביר ומדגיש את חשיבותו של ההסכם עם מצרים כפריצת מעגל איבה בגבולות ישראל. בגין מבקש מהכנסת לאשר את ההסכם

הישיבה המאתיים-וחמישים של הכנסת השמינית יום שני, י׳ שבט תשל״ו 12 ינואר 1976 – בעיית הוצאתם של ילדי ישראל מתחום המדינה – דיון

בגין יוצא נגד מצב הקיים במשפט שבו אחד מהורים, המצגורר בחו"ל, יכול להוציא אותם מהארץ למרות התנגדותו של הורה השני, המתגורר בארץ. בגין רואה בעיה בפסיקה המחייבת להוציא דוב ומנחם יונדף לגרמניה. בגין דורש לתקן את החוק ולהחיל אותו רטרואקטיבית, בטענה שרטרואקטיביות של החוק פסולה, אך מותרת במקרים של הצלת נפשות, שגם אינם פליליים או כספיים.