נורדיה מרץ 1972

נאום של בגין ודברי פתיחה של יצחק שמיר בסמינר עם יהודי ברית המועצות אשר עלו ארצה בשנות ה-70. בנאום סוקר מנחם בגין את דברי ימי התנועה ואיתם מביא את עיקרי אמונתה. בגין מתחיל במטרות הציונות הרויזיוניסטית: ייסוד המדינה יהודית והקמתו של כוח יהודי לוחם. לאחר מכן, מרחיב על פעולותיה של תנועת בית"ר בשנות ה-30: עליה ב', שבירת ההבלגה על-ידי הארגון הצבאי הלאומי לפרעות בשנות ה-30, פלוגות הגיוס ומדיניות האווקואציה. ממשיך בתיאור המרד בשנות ה-40, ומסיים בתאור קצר של עיקרי תנועת החרות: שלמות הארץ, שיבת ציון, חרות הפרט וצדק סוציאלי. *תאריך לא מדוייק

פרישה, סיזון, אלטלנה

מיליונים יהודים היו מושמדים מדי יום ביומו. ארץ-ישראל היתה משועבדת, גזולה, סגורה. המרות, אשר בשמה מדבר מר אלון, קבעה ודרשה, כי עד תום מלחמת העולם השניה אין לעשות דבר. במלים אחרות, היה על כולנו לראות את עמנו, מאז נודע על מסע ההשמדה הגרמני, בהכחדתו המתמדת, ולא לנסות אפילו, על ידי מלחמה מרדנית, לפרוץ את שערי … Continued

פרישה, סיזון, אלטלנה

קראתי את הדברים הנרגשים האלה ונתתי כבוד בלבי ללוחמים. אבל ביקשתי, מלבד הפלמ"ח, לפניו ואחריו, את אצ"ל ולח"י. לא מצאתי. אינם קיימים. הא כיצד? האם מר חיים חפר אינו יודע, כי אנשי האצ"ל, ולח"י ובית"ר הביאו לארץ-ישראל עשרות אלפי מעפילים? האין הוא זוכר, כי, לפני הקמת תנועת המרי, נלחמו ארגוני המחתרת בשלטון הבריטי, והמשיכו ללחום … Continued

החזית השניה

במוסף מיוחד של העתון לכבוד 20 שנה לפעולה הראשונה של האצ"ל מחוץ לארץ (הפצצת השגרירות הבריטית ברומא) בגין מפרסם מאמר שמתאר את חשיבות פעלו של יעקב (אלי) תבין בהקמת תאים בחו"ל, וכן על נסיונותיו להעלות מעפילים ארצה. בגין טוען שכל הפעולות נגד מוקדים בריטים היו חשובים למעמדו של הארגון גם ברמה עולמית.

מעש ההשתחררות העצמית פרק שני: מלחמת השחרור נגד השלטון הבריטי

בהמשך התגובה לדברי בן-גוריון בהקדמה לספר 'תולדות מלחמת הקוממיות' בגין מתייחס להתעלמות של בן-גוריון לתפקידם של אצ"ל ולח"י בשחרור הארץ מהבריטים, ובמלחמת העצמאות עם הסתלקותם של הבריטים. בגין מביא מדבריהם של כתבים בארץ ובעולם, וכן מדברי בן-גוריון וההנהגה הבריטית בארץ בשביל להוכיח את ההשפעה הרבה שהיתה למחתרות הלוחמות בשחרור המולדת וסילוק הבריטים מהארץ. החלק השני של פרק זה, מובא בתאריך 17/05/1959 הפרק הראשון מובא בתאריך 12/05/1959