מפקד הארגון הצבאי הלאומי על קברות הרוגי מלכות: ,,כבר נראים הבקיעים בחומת הכחש

העיתון מדווח על השתתפותו של בגין בטקס האזכרה לשבעת עולי הגרדום הקבורים בצפת. בגין העלה על נס את אומץ ליבם, את ההקרבה שגילו ואת הסבל הרב. בגין ציין כי למרות שעברו כ-14 שנה מהקמת המדינה עדיין לא הוכרו ע"י הממשלה אך בחומת ההכחשה נראים כבר בקיעים ועוד מעט תתמוטט חומת הכחש. בגין הבטיח כי יבוא יום וצה"ל יתייצב ויצדיע ללוחמים.

מפקד הארגון הצבאי הלאומי על קברות הרוגי מלכות: ,,כבר נראים הבקיעים בחומת הכחש

15 שנים חלפו מאז עליתם לגרדום. עד שקמנו אנחנו, תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי, היה עמנו למרמס; ישראל – לשמצה; יהודה – לעבדות. ויאמרו גויים רבים: הנה הקיץ הקץ על העם הזה. קמנו, וקראנו דרור לעמנו, טרם נופצו כבליו. אתם, הרוגי המלכות – בראש המחנה למלחמה, הקרבה, סבל וגבורה. ויאמרו גויים: אין זאת כי אם גבורת … Continued

הפגישה ב-2 ביוני 1967

מאמר של מנחם בגין בו הוא מעלה זכרונות מתקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים במהלכה הוקמה ממשלת ליכוד לאומית ע"י ראש הממשלה לוי אשכול,כמו כן הוא מזכיר את טכס ההזכרה שנערך לזכרם של עולי הגרדום בצפת אשר נערך לראשונה בהשתתפות חיילי צה"ל

יש יסוד לאמונה

מאמר לרגל יום העצמאות ויום הזיכרון שכתב מנחם בגין בו הוא מדבר על המאבק לשחרור בתקופת המנדט הבריטי .

ללמד בני ישראל זכות

בנאום שנושא בגין בסימפוזיון של ועד ההורים המרכזי בתל אביב, הוא מסביר כי יש ללמוד מן ההסטוריה הרחוקה, ומן ההסטוריה הקרובה, שאנחנו שותפים ליצורה. כמו כן בגין טוען כי יש ללמד את שחרור ועצמאות המדינה כפי שהיה, כולל פעולת כל המחתרות שהיו שותפות בפעולה, ומבדיל בין מלחמת שחרור – מעול שלטון זר, לבין מלחמת העצמאות מפני המתנגדים לעצמאותו המוכרזת של המדינה. בגין מסיים בהתיחסות ללימוד השואה ומסביר כי יש להבין כי יש גלגל חוזר של גבורה ותקומה ושעבוד, ועל התלמידים ללמוד כדי להמנע מהאבדן ברמת האפשר.