נורדיה מרץ 1972

כבר בשנות ה-30… שמע זאב ז'בוטינסקי בלונדון… איום במלמת אחים: אם לא תפסיקו את מלחמתכם נגד הזרים, אנחנו נילחם בכם. אנחנו, היהודים, נילחם ביהודים. צל מלחמת האחים ליווה אותנו כל ימי מלחמתנו ובשנות ה-40 זה היה צל שחור מאד. אנחנו נלחמנו נגד הבריטים ואחינו היהודים נלחמו בנו. זוהי תופעה טראגית מאד. היא מלווה את העם … Continued

תשובה למר בן-גוריון ולשר גלילי

מאמר תשובתו של מנחם בגין על מאמריהם של של בן גוריון וישראל גלילי שנכתבו בתגובה לסדרת המאמרי שלו "פרישה, סיזון,אלטלנה"

פרישה, סיזון, אלטלנה

במאמר זה, שפורסם בשלושה חלקים (חלק שני פורסם ב13/08/1971 ושלישי ב-20/08/1971), בגין מגיב למאמרים, וכן לטענות שפורסמו בתכנית טלוויזיה בעניין אלטלנה. בגין פורש את השתלשלות האירועים עד שהגיע אלטלנה אל החוף, תוך כדי שהוא מסביר את החלק שלקח האצ"ל בשחרור הארץ, ובקרבות מיום הקמתה.

פרישה, סיזון, אלטלנה

מאז חלפו שנים רבות. אני כותב את השורות הללו בעצבות. כזאת היתה השנאה בימים ההם. נראה, כי, על אף הזמן הרב, לא הכל נתרפאו ממנה.

פרישה, סיזון, אלטלנה

פשיטת הרגל, המוסרית והמדינית, של אנשי הסיזון, מצאה את ביטוייה… בתנועת המרי. האצ"ל לא חוסל. ורודפיו הציעו לו להילחם, יחד אתו, נגד השלטון הבריטי. במלים אחרות, הם הציעו שיתוף מבצעי, לא בפעם האחרונה, עם הפורשים, עם זרע הפורענות. למען עמנו, מצאו הנרדפים כוח בנפשם להושיט ידם לרודפיהם ומסגיריהם. אף זאת לא בפעם האחרונה.