עיקרי הדברים מהרצאתו של מר בגין בפתיחת הועידה היא' של תנועת החרות

ומשום כך אל נפגע, חלילה, במידה כל שהיא, במסורת המקודשת ומקדשת את אבותינו ואותנו, לפיה יהודי ויהודיה מקימים את ביתם על ידי חופה וקדושין. הצטרפות לעם היהודי, השולל את הגזענות הטמאה, תכלית השלילה, היא על ידי גיור. גיור הוא מושג הלכתי. ומשום כך אנו מאמינים שאין גיור אלא כהלכה.

טרגדיה, קומדיה, או טרגיקומדיה

מאמר של מנחם בגין על איומי פרישה של הליברלים העצמאיים סביב הנושא של חוק בגירושיון ונישואים אזרחיים,והמשבר הקואליציוני שנוצר בעכבות זה. בחלק הבא של המאמר הוא מטיח ביקורת קשה על יו"ר ההסתדרות בן אהרון.

הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השביעית- יום שני, ג׳ אדר א׳ תש״ל 9 פברואר 1970 – חוק השבות (תיקון מס' 2), תש"ל-1970

נאומו שלבגין בכנסת העוסק בשאלות דת ומדינה, מיהו יהודי, כפייה דתית ונשואים. בגין טוען שעבור העם היהודי אין הבדל בין לאום ודת. בגין טוען שאת השאלה מיהו יהודי יש לפתור לפי ההלכה. בגין טוען שאין בכך כפיה דתית.

כנס מיוחד של הכנסת

במאמר זה דן בגין בעניינים שונים. בגין סוקר את ההידרדרות בוויטנאם ואת הערכותיו לפתרון הבעיה שם. כמו כן בגין דן בשטח שבאזור בית צפפא שנמסר לירדנים ע"י ישראל. בגין קורא לכנס דיון מיוחד של הכנסת ולדון בעניין זה. בגין טוען כי השאלה מי החליט להוציא שטח בירושלים מריבונות ישראל היא בעצם בעיה מוסרית מדינית. בגין טוען עוד כי לפי ידיעתו 3 שרים ממשלת ישראל טענו כי העניין לא הובא לידיעתם. בגין טוען כי למרות שהשטח שנמסר הוא שטח פעוט בשום פנים ואופן אין לזלזל באף שעל אדמה של ישראל.בהתייחסו לבני עדת ישראל בהודו קורא בגין להקל בעניינם ולתת להם לעלות ארצה.

חוק תחום המושבים

במאמר זה בגין יוצא נגד החוק הלא דמוקרטי הקובע כי עובד אדמה אשר נסתימו ההליכים להפסקת חברותו חייב לעזוב את המושב ולהעביר את כל זכויותיו למושב.בגין טוען כי חוק זה סותר את כל העקרונות של השיוויון שבין האדם לבין האזרח וכי זהו ניאו –פיאודליזם תוצרת מפא"י.בגין דן בסעיפים הספציפים של חוק זה וקורא לכנסת לעכב ולמנוע את החוק הבא לשעבד עובדי אדמה.