לעת משבר כלכלי ושבר מדיני

מאמר של בגין העוסק במשבר הכלכלי והמדיני של אותה התקופה, בתחילת המאמר הוא עוסק בעיקר בנושא בפיחות המטבע ומותח בירוקת על הממשלה בעקבות עליית יוקר המחייה ומוצרי המזון הבסיסיים הפוגע בעיקר השכבות החלשות כתוצאה ממדיניות הממשלה, בהמשך הוא מבקר את ההצעה להקים קונפדרציה ירדנית פלסטינאית (הוא מביא בין השאר שני ציטוטים מעניינים של חיים ויצמן ובן גוריון באותו הקשר) בחלקו האחרון של המאמר הוא פונה בקריאה לממשלה להקמת ממשלת אחדות.

תחיית ה"satisfactory"

במאמר בגין מספר על מונחים שהיו נהוגים בימי המנדט אחד מהם הוא ה'satisfactory' שהיה כססמת ארגעה, שהכל בארץ בסדר. כבר אז התריע ז'בוטינסקי שהמציאות רחוקה מכך. בגין מסביר שכאשר גורמים ישראלים טוענים שאספקת נשק מצד ארצות הברית וצרפת ללמדינות השכנות היא בעצם לטובת ישראל, כי היא גורמת לאיזון כוחות, ומצב לא נורא כל כך מדובר באותה אשלית satisfactory.

40,000 איש באסיפת ראשי גח"ל בת"א

העיתון מדווח על דבריו של בגין באסיפת בחירות בכיכר מוגרבי בת"א ב-30/10. בגין קרא להצביע עבור גח"ל ולא עבור רפ"י או מפא"י. בגין דיבר בין היתר על יומניו של שרת שפורסמו בסוף השבוע האחרון ובהם הגילוי כי בן –גוריון שיקר כי שמע על פעולת קיביה רק לאחר ביצועה.

בשל מה התמוטטות

במאמר זה בגין תוקף את בן –גוריון על סכסוכיו התכופים עם חברי מפאי". בגין טוען כי בן –גוריון לא נגמל עדיין מתאוות השלטון שלו ומרצונו לשוב ולהחזיק בשלטון. בגין טוען כי בן –גוריון בתקופת כהונתו נקט בשלטון אוטוקראטי יותר מכל מדינה לא טוטאליטרית לכן הוא מתעקש לפעול לשינוי שיטת הבחירות לכנסת. בגין טוען כי בן –גוריון תוקף את מנהיגותו של אשכול וטוען כי לאשכול אין כל תכונות של מנהיג בשל רצונו של בן –גוריון לחזור לשלטון ולשלוט.בגין יוצא גם נגד דבריו של בן –גוריון שתקף את המערך הפוליטי של מפלגות הפועלים אך מצד שני הוא הודיע כי הוא יהיה מוכן לעמוד בראשו.בגין מצביע על האפשרות שיתרחש פילוג במפא"י וטוען עוד כי למנהיגות מפא"י אין מה להתפלא על הרעל הנוטף מפיו של בן- גוריון כלפיהם לאחר ששנים נטף רעל זה כלפי תלמידי ז'בוטינסקי והם לא עשו דבר למנוע זאת.