הישיבה השמונים ושבע של הכנסת העשירי יום רביעי, כו' באייר התשמ"ב, 19 במאי 1982 – הצעת סיעת המערך להביע אי–אמון לממשלה בשל מדיניותה הכלכלית, שגרמה להעמקת הפער החברתי ולעלייתו התלולה של המדד

בגין חושף בפני חברי הכנסת את "ההסכם הסודי" בין חבר-כנסת פרץ לבין המערך וטוען שהמעבר של חברי הכנסת לין ופרץ למערך הינו כלנטריזם. בגין טוען מצהיר שניסיון להפיל את הממשלה באמצעים כאלה לא יצליח.

הישיבה העשרים–וחמש של הכנסת העשירית – יום רביעי, כ"ח בחשוון התשמ"ב 25 בנובמבר 1981 – הצעות לסדר–היום

בגין משיב על ההצעות לסדר היום העוסקות במצב בשטחים. בגין מגן על מדיניות של פיצוץ או חסימת בתים. בגין מדגיש שזה אמצעי קיצוני, אבל הוא תומך בו עם זו הדרך שתפסיק אלימות כלפי יהודים. בגין טוען שממשלות המערך נקטו בצעדים דומים והביקורת שלהם אינה כנה. בגין מכריז שהממשלה לא תסבול הסתה לאלימות.

הישיבה השלוש מאות ותשעים ותשע של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ז בטבת התשמ"א 24 בדצמבר 1980 – הצעה לסדר היום ניהול עצמי של ערביי השטחים המוחזקים

בגין טוען שבקשתו של דיין להקים מינהל עצמאי לערביי השטחים המוחזקים, לא רלוונטית כל עוד לא נסתיים המשא ומתן בענין עם מצרים, והוא מקוה שהוא יתחדש לאחר כנסית הממשלה החדש בארצות הברית. בגין מבהיר כי ההסכם כפי שנחתם בקמפ דיוויד נועד להגן על ישראל מהאפשרות שתוקם מדינה 'ערפאתית'. בגין טוען שפעולה חד צדדית היא מסוכנת

כנס מיוחד של הכנסת הישיבה המאה-וארבעים-ושש של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ה אלול תשל"ח 27 ספטמבר 1978 – הודעת הממשלה על ההסכמים שהושגו בקמפ-דיוויד – תשובת ראש הממשלה

בגין, בהמשך הדיון מיום 25/9/1978, מבהיר כי סוגיית הישובים מובאת להצבעה נפרדת משאר פרטי ההסכם, על מנת שכל אחד יצביע (או ימנע) על פי מצפונו (גם אנשי מפלגתו שלו). בגין מדגיש שהישובים יקרים לו מאוד, אבל, הסיכוי לשלום, והפסקת שפיכות הדמים חשובים יותר.