בחירות

הבחירות הן יום חג לדמוקרטיה, משום שהן מימוש של העקרונות הבסיסיים עליהם מושתתת התפיסה והשיטה הדמוקרטית. אך הבחירות אינן המימוש היחיד המבטיח את חירותו של היחיד, ואת בחירת העם, כקבוצה וכיחידים, בשלטון. מתוך תפיסתה הלאומית-ליברלית, העמיקה התנועה הרביזיוניסטית את התפיסה הדמוקרטית ובתוך כך העלתה על נס את הפשרה, את שוויון הזכויות והדאגה למיעוטים ואת תפקידה … Continued

בן-עֲרָב, בן-נַצֶרֶת וּבנִי

מאמרו של ירמיהו הלפרן עוסק ביחס של תנועת "החרות" לאזרחי ישראל שאינם יהודים. הלפרן מתנגד לשימוש במושג מיעוטים היוצר מציאות היררכית של אזרחים סוג א' ו-ב' וקורא להענקת זכויות אזרח מלאות לכל אזרחי הארץ. התפרסם בעיתון "חרות", 27 בפברואר 1949, עמ' 2.

במדיניות ובבנין

קמה תנועת החרות וסיעתה מורשונית. בצלמה ודמותה של המשפחה הלוחמת נוצר גורם מדיני חדש בישראל; והוא ימלא חובתו עד תומה. מנהלי המדיניות העברית לא יכלו עוד להעמיד פני "יודעי כל", והם יצטרכו למסור דין וחשבון לכם. כי לכך יידרשו ע"י נבחרי העם. טעויותיהם תוקענה לעיני כל שגיאותיהם לא תושתקנה עוד; כשלונותיהם לא יהיו ל"נצחונות" בעזרת … Continued