הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השמינית – יום ראשון, ט״ז אדר תשל"ד – 10 מארס 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

ארץ-ישראל — נפעל לקיום זכותו של העם היהודי על מולדתו, שאין עליה שום ערעור, לנצח; נתבע כי תינוקות דבית-רבן ילמדו בבתי-הספר על זכותו של עמנו על ארץ-ישראל, משום שגם בנשמותיהם הכנסתם ארס על- ידי "המאוויים הפלשתינאיים" והשאיפה לחלוקה מחדש של ארץ-ישראל. והמה שואלים: האם יש לנו זכות על הארץ? בחוץ-לארץ — נוסיף ונסביר: זוהי ארצנו. … Continued

ארץ ישראל שיבת ציון, צדק חברתי

בתנאים אלה של דיור לא תיתכן גם התקדמות בהשכלה, תנאי מוקדם בימינו לכל קידמה חברתית, עלינו לעשות מאמץ עליון. עלינו לגייס את כל העם היהודי. אן זה למעלה מכוחותיו בתקופת זמן סבירה לפתור את שתי הבעיות הללו בשביל רבבות משפחות מרובות ילדים. זה עניין רציני מאוד. בשביל מאות אלפי נפשות, עלינו לבטל את העוני בישראל … Continued

הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת השישית – יום רביעי כ׳ טבת תשכ״ו (12 ינואר 1966) – הרכב הממשלה החדשה ותכניתה – דיון

נאומו של בגין בכנסת אחרי הרכבת הממשלה של לוי אשכול. בגין מגנה את הממשלה החדשה על כך, שחלק ניכר משריה אינם חברי הכנסת. בגין מאשים את ההנהגת הקואליציה בהתנהגות לא-מוסרית שגורמת ל-"דמורליזציה" במדינה. בגין מתריע על בעית חימוש מדינות ערב ודורש ממשלה לפעול בנושא. בגין מתריע בפני חימוש גרמניה בנשק להשמדה המונית. בגין מתאר תכנית חקיקה של גח"ל בכנסת החדשה בנושאי הפנים.

אומה שלמה מחדשת זהרה

בגין יוצא נגד אפלית בני עדות המזרח. בגין טוען שההפליה היא תולדה של המונופול השלטוני של מפא"י, גם אם מפא"י עצמה לא התכוונה להפלות. בגין טוען, שיש למגר את ההפליה. בגין טוען, שלעצם החלוקה לאשכנזים וספרדים אין בסיס ממשי, והחלוקה היחידה הממשית היא בין יהודים בארץ לבין הגולה. בגין מציע לנקות צעדים למיגור הדרגתי של ההפליה. בגין מזכיר, כי באצ"ל לא היה יחס שונה לאשכנזים וספרדים. בגין טוען, כי יהודים, שהיו יכולים להילחם וחמות כשווים, יכולים גם לחיות כשווים. הנאום מופיע במלואו בדברי הכנסת מה-08/12/64.

הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

בגין יוצא נגד אפלית בני עדות המזרח. בגין טוען שההפליה היא תולדה של המונופול השלטוני של מפא"י, גם אם מפא"י עצמה לא התכוונה להפלות. בגין טוען, שיש למגר את ההפליה. בגין טוען, שלעצם החלוקה לאשכנזים וספרדים אין בסיס ממשי, והחלוקה היחידה הממשית היא בין יהודים בארץ לבין הגולה. בגין מציע לנקות צעדים למיגור הדרגתי של ההפליה. בגין מזכיר, כי באצ"ל לא היה יחס שונה לאשכנזים וספרדים. בגין טוען, כי יהודים, שהיו יכולים להילחם וחמות כשווים, יכולים גם לחיות כשווים. הנאום במלואו מופיע בגליון חרות מה- 11/12/64.