ויתור ודם

בידיעה זו אשר פורסמה בעיתון "חרות" המחתרתי מבקר מפקד המחתרת את הסוכנות היהודית על הדיפלומטיה הכושלת אשר מפגינה כאשר היא מוותרת על שלמות הארץ ודובקת בתכנית החלוקה. כרוז זה פורסם בסביבות חודש אוקטובר 1947.