הישיבה השלוש-מאות-ושש של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ח סיון תשל״ו 16 יוני 1976 – הקמת ועדת חקירה פארלאמנטארית לפי סעיף 22 לחוק יסוד הכנסת לבדיקת מניעי הירידה מן הארץ והידיעות על פעולות גורמים עוינים בה

מה קרה לנו? אילו סימני שאלה הופיעו פתאום מעל קיומנו? נכון שהיתה טראגדיה גדולה במלחמת יום-הכיפורים, הנובעת מהערכה אומללה. אבל צריך להתגבר עליה. העם היהודי תמיד מתגבר על צרותיו העמוקות ביותר. הוא עם שנצטווה לחיות חיי נצח. נצא מן הקדרות הזאת. נפנה אל כל הציבור: זאת ארצנו, זאת מולדתנו. יש לנו בעיות — נתגבר עליהן; … Continued

איך כולם היו לקיצוניים

מאמר של מנחם בגין בנושא השינוי התיפסת המדיניות של ממשלת המערך מלאחר מלחמת ששת הימים במסגרתה חל מעבר בין תפיסה הגורסת שיש לחתור להסכמי שלום עם המדינות הסובבות אותנו כאשר במסגרתם יקבעו הגבולות לבין תפיסה תפיסה השואפת להגיע להסכמי ביניים התמורה לנסיגות חלקיות מהשטחים, בסוף המאמר הוא משווה בין הדרישה ה"קיצונית" לזכות לארץ ישראל השלמה לבין הצהרתו של זבוטינסקי בקונגרס היהודי שיש להגדיר את מטרתה של הציונות כהקמת מדינה יהודית

הישיבה המאתיים-ושבע של הכנסת השמינית – יום רביעי, כ"ב אב תשל"ה – 30 יולי 1975 – חוק יסוד: הצבא; חוק השיפוט הצבאי תיקון מס' 9 – תשל"ה- 1975

לאחרונה, בעיקר בעקבות מלחמת יום-הכיפורים, שמענו שצבא ישראל אינו יכול עוד להרתיע, הוא יכול רק, במקרה של התקפת אויב, להכריע, לנצח, להדוף את האויב. אל לנו לקבל את התיאוריה הזאת. צבאנו מסוגל להרתיע את האויב מפני חידוש התוקפנות. זה תפקידו העיקרי. איננו רוצים במלחמה ונוכחנו לדעת, דווקא בשלוש תקופות בשנים האחרונות, כי כאשר לא היינו … Continued

ביטחון ושלום בארץ ישראל נאום בחברון

בנאומו בפתיחת ועידת חרות, בגין טוען כי על ישראל ליזום חוזה שלום בינה לבין מדינות ערב, ואומר שהיום, אחרי שניסו להשמיד אותנו 55 שנים, הוכחנו שקם יהודי לוחם שלא רוצה להרוג, אבל מוכן להילחם על חרותו. בגין קורא להקמת מועצת עם יהודי שתדאג ליהדות התפוצות. בעניין ערביי ישראל, בגין מציע זכות בחירה ואזרחות ישראלית שתקנה להם זכויות שוות. בגין טוען שהמלחמה היא נמנעת, ואם תהיה יכולת הרתעה לישראל, לא יתקפו אותנו. בגין מסביר כי בתקופה הזו חשובה ממשלה חזקה, וזה לא המצב, לכן יש להקים ממשלה חדשה שתורכב על ידי הליכוד, שתהיה ממשלת ליכוד לאומי. בגין מדגיש כי הנושא הביטחוני הוא לא הנושא העיקרי, חשוב לתקן את החברה, להילחם בעוני, לעשות שלום סוציאלי, צדק חברתי, ולחזור לפשטות, ללא מותרות.