זכותה של ישראל להגנה עצמית בדיון לקראת מלחמת שלום הגליל

איננו רוצים אפילו מ"מ מרובע אחד של שטח לבנוני. הכוונה אינה לכבוש חלק מלבנון, אלא להוציא את יישובינו מטווח האש של המחבלים. איך יתפתח העניין לאחר השלמת המבצע, איננו יכולים ברגע זה לומר, אם איננו רוצים לשחק בשרלטנות. תהיינה התפתחויות שונות, לכן הממשלה תחזיק את היד על הדופק. המטרה היא להוציא את יישובי הגליל מטווח … Continued

הישיבה השישים–וחמש של הכנסת העשירית – יום שלישי, ז` באדר התשמ"ב 2 במרס 1982 – הצעת סיעת התחיה להביע אי–אמון לממשלה בשל הצבת מחסומים בחבל–ימית תוך חילול שבת ובשל הצורך לעצור את הנסיגה מסיני לאלתר

אנחנו נלחמים היום על השלום. אשרינו שזכינו לכך. כן, יש קשיים בשלום, יש; יש מכאובים בשלום, יש; יש קורבנות למען השלום, יש. כולם עדיפים מקורבנות המלחמה. את זאת אני מכריז, מי שעמד בראשו של ארגון לוחם. כל מאוויינו – השלום.

מבוא מאת מנחם בגין ספרו של ד"ר אליהו בן אלישר לקשר ההשמדה

שנאת הנשק. נכון, הנשק היה תמיד בידי עמים אחרים. אנחנו נתנו להם את החזון של אחרית הימים. אבל הם דוחים את הגשמתו מדור לדור, מתקופה לתקופה, העמים הוסיפו להחזיק נשק ולהשתמש בו. העם היחיד שפרק מעל עצמו כל נשק הוא העם שנתן לעמים אחרים את חזון אחרית הימים. והוא היה מוקף אויבים ומשנאים ורודפים ומלעיגים … Continued

הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

על יסוד תקדים זה, באיחור של 29 שנים, לצערנו הרב, אנחנו מציעים לעשות שלום קבע כפי שהצדדים התחייבו בשנת 1949. מאז היו ארבע מלחמות, מאז היתה שפיכות דמים מתמדת. צר לנו על כך. ההבטחה שקיבלו על עצמן מדינות ערב לא קוימה על-ידן. מדינות ערב גם לא קיימו שאר התנאים בהסכמי שביתת הנשק. אחד הסעיפים קובע … Continued