בן-עֲרָב, בן-נַצֶרֶת וּבנִי

מאמרו של ירמיהו הלפרן עוסק ביחס של תנועת "החרות" לאזרחי ישראל שאינם יהודים. הלפרן מתנגד לשימוש במושג מיעוטים היוצר מציאות היררכית של אזרחים סוג א' ו-ב' וקורא להענקת זכויות אזרח מלאות לכל אזרחי הארץ. התפרסם בעיתון "חרות", 27 בפברואר 1949, עמ' 2.

הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

שישית, אדוני היושב-ראש, אנו, מדינת היהודים הקטנה, הצלנו את העדה הנוצרית עתיקת-היומין בצפון לבנון ואת הנוצרים והמוסלמים השיעים בדרומה מסכנת השמדת-עם. יירשם בהיסטוריה: אומות נוצריות גדולות ואדירות לא עשו דבר כדי למנוע פשע של השמדת-עם — ״ג׳נוסייד״ בלעז — בבני דתם. גם האו״ם עמד מנגד, כרגיל. אנו עזרנו ונוסיף לעזור לנוצרים ולשיעים לקיים את חייהם … Continued

התכתבות בין עמוס עוז למנחם בגין

התכתבות בין הסופר עמוז עוז לבין ראש הממשלה מנחם בגין לרגל המשא ומתן לקראת הסכם השלום בין ישראל למצרים, ולכבוד הענקת פרס נובל לשלום למנחם בגין

הישיבה השלוש-מאות-ותשעים-ושש של הכנסת השביעית – יום רביעי, י״ט אדר א' תשל"ג 21 פברואר 1973 – הצעה לסדר-היום – הודעתו של השר אלון על ירושלים והמקומות הקדושים

זו עמדתה המסורתית של הציונות מימי הרצל וז׳בוטינסקי ועד ימינו. כבוד למקומות הקדושים לכל דת. אבל נציגי הדת הם שיפקחו על המקומות הקדושים האלה, לא נציגי מדינות.

הישיבה השלוש-מאות-ושמונים-וארבע של הכנסת השביעית יום רביעי, כ״א שבט תשל״ג 24 ינואר 1973 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

הבעיה הדמוגרפית: ניסו לאיים בה עלינו. היו הטבלאות הסטטיסטיות שבעוד שלושים שנה מ-1967 נשתווה במספר עם הערבים. כל אלה נקרעו לגזרים. היום הממשלה מעריכה את העלייה בין 60,000 ל-70,000. הסטטיסטיקה העריכה אותה בין 15,000 ל-20,000. רוב יהודי גדול, מיעוט ערבי, שיווי זכויות. נקיים את הרוב בעלייה גדולה, בשיבת ציון.