קרתנות ממשלתית

במאמר זה מבקר מנחם בגין את ממשלת מפא"י על העלמתה של האופוזיציה מהשדה הפוליטי והדיפלומטי, ומבקש לכונן ולבסס את מעמדה של האופוזיציה כמוסד ממלכתי.