עיקרי הדברים מהרצאתו של מר בגין בפתיחת הועידה היא' של תנועת החרות

ומשום כך אל נפגע, חלילה, במידה כל שהיא, במסורת המקודשת ומקדשת את אבותינו ואותנו, לפיה יהודי ויהודיה מקימים את ביתם על ידי חופה וקדושין. הצטרפות לעם היהודי, השולל את הגזענות הטמאה, תכלית השלילה, היא על ידי גיור. גיור הוא מושג הלכתי. ומשום כך אנו מאמינים שאין גיור אלא כהלכה.

הישיבה השלוש-מאות-ועשרים ושמונה של הכנסת השביעית – יום רביעי, א׳ אב תשל״ב (12 יולי 1972) חוק התפזרות הכנסת השביעית, תשל״ב-1972

בגין מדיש הצעת החוק לפיזור בכנסת. בגין טוען שהקואליציה השולטת איבדה את היכולת לשלוט עקב חלוקי-דעות חריפים. בגין טוען שהקואליציה כרגע מפילה משמעת קואליציונית כדי להכריח את חבריה להצביע בניגוד למצפונם. בגין טוען, שהצביעות הנובעת מגישה כזו לשלטון מאיימת להרוס את החברה הישראלית.

הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השביעית – יום שני, ג׳ אדר א׳ תש״ל 9 פברואר 1970 – חוק השבות (תיקון מס' 2), תש"ל-1970

אמת, יש להקל בגיור. לא לנו לשפוט מה היה בדורות שעברו, יש פרושים שונים לגבי גרים. הכבידו והקלו. היו תקופות שונות. היום יש תקופה מיוחדת, וזו זכותנו, אדוני היושב-ראש, לפנות מעל במת הכנסת, בשם האומה ששלחה אותנו, אל מורי ההוראה, למורינו ורבינו, בקריאה, בכבוד ובכנות: היום התקופה היא מיוחדת במינה. היתה מלחמה שלא היתה כמוה … Continued

הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השביעית- יום שני, ג׳ אדר א׳ תש״ל 9 פברואר 1970 – חוק השבות (תיקון מס' 2), תש"ל-1970

נאומו שלבגין בכנסת העוסק בשאלות דת ומדינה, מיהו יהודי, כפייה דתית ונשואים. בגין טוען שעבור העם היהודי אין הבדל בין לאום ודת. בגין טוען שאת השאלה מיהו יהודי יש לפתור לפי ההלכה. בגין טוען שאין בכך כפיה דתית.

הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השביעית – יום שני, ג׳ אדר א׳ תש״ל 9 פברואר 1970 – חוק השבות (תיקון מס' 2), תש"ל-1970

רוב העמים, אם לא כולם, הם רב-דתיים; רוב הדתות, אם לא כולן, הן רב-לאומיות. העם היהודי הוא חד-דתי; הדת היהודית היא חד-לאומית. זוהי האמת, זוהי ההיסטוריה, זהו ההבדל.