בשורת הסטירה

דברים על יוסף נץ שהיה עתנואי בעתון המשקיף. בגין מדבר בשבחו, ואומר שכתב דברי סטירה על חשבון המשטר הבריטי עוד שהמרד היה בראשית דרכו, וליווה את פעילות המחתרת. לא ידוע תאריך מדוייק למאמר

במדיניות ובבנין

נעבוד על משבר המדיניות העברית, כי בעיקר בה תלויה התקדמותנו. אולם גם בשטחים אחרים, שבהם אפשר לבסס או לפתח את הבנין הממלכתי – נעשה. הן אנשי מעשה אנחנו, "המציאות" אינה מרתיעה אתנו. כבר שינינו פעם את המציאות. שינינוה מן הקצה אל הקצה. היו בארץ מאה אלף חיילים בריטיים – ואינם; היה שלטון בריטי, שהתיימר לשבת … Continued

במדיניות ובבנין

בין שני השדות הללו – שדה-הקרב ושדה-הזריעה – עובר קו מאחד. אין אנו יכולים לשכוח, כי אדמת המולדת, מצפה עדיין לחורש העברי, כפי שציפתה במשך דורות לחייל, המשחרר העברי. אנחנו, בני המשפחה הלוחמת שידענו והננו יודעים להיות חיילים משחררים, נדע גם להיות חיילים חורשים, כובשים בזיעה את אשר נכבש בדם.

במדיניות ובבנין

המשפחה הלוחמת קוראת לבניה למעשה הברכה, כפי שקראה אותם בימי השעבוד למעש-המרד. והריני מאמין אמונה שלמה, כי כשם שנתקבלה הקריאה ההיא במסירות ללא תנאי ובהקרבה ללא גבול – כן תשמע גם הקריאה הזאת. מאמין אנכי כי לא תעבורנה שנים רבות וכפרים רבים יוקמו בהר ובגיא ובהם חיילי הארגון הצבאי הלאומי, שארשו את אדמת המולדת, ארשוה … Continued

מפקד הארגון הצבאי הלאומי על קברות הרוגי מלכות: ,,כבר נראים הבקיעים בחומת הכחש

העיתון מדווח על השתתפותו של בגין בטקס האזכרה לשבעת עולי הגרדום הקבורים בצפת. בגין העלה על נס את אומץ ליבם, את ההקרבה שגילו ואת הסבל הרב. בגין ציין כי למרות שעברו כ-14 שנה מהקמת המדינה עדיין לא הוכרו ע"י הממשלה אך בחומת ההכחשה נראים כבר בקיעים ועוד מעט תתמוטט חומת הכחש. בגין הבטיח כי יבוא יום וצה"ל יתייצב ויצדיע ללוחמים.