מרד הזקנים

במאמר זה מתאר ז'בוטינסקי את עצמו ואת בני דורו כאנשי המאה ה-19, המאה של החופש, הספונטניות והמשחק. מתוך כך מבסס ז'בוטינסקי את אידיאל החרות שאותו הוא מעלה על נס על השקפה יסודית בנוגע לדמות האדם ולמהות הקיום האנושי: לפי ז'בוטינסקי האדם הוא בראש ובראשונה יצור משחק ומשתעשע יותר מאשר יצור עמל הפועל בעיקר מתוך הכורח של צרכי הקיום. מתוך כך מיצר ז'בוטינסקי על השינוי שהתחולל לדידו במעבר מהמאה ה-19 לשליש הראשון של המאה ה-20, שבו ערכי המשמעת והציות החליפו את ערכי החופש והמשחק. אחד הביטויים הגלויים לכך הוא עלייתה של מדינת המשטרה הפשיסטית והקומוניסטית וקביעת הסדרים החמוּרה לחיים.
המאמר נכתב במקור ברוסית והתפרסם בפאריס ב-1937. תורגם לעברית בידי יוסף אור.

הישיבה הארבע מאות וארבעים ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, ט"ז באייר התשמ"א 20 במאי 1981 – הצעה לסדר היום דברי ראש הממשלה בקריית גת ביום 13 במאי 1981

הממשלה הזאת, שאת אינך מחבבת אותה, אנחנו תוקפים את כיסי האבטלה כדי לבטל אותם. ויש לנו מעין קבוצת ״מכבי אשי׳, שר האוצר, שר התעשיה, המסחר והתיירות ומערכת הבטחון. כשנודע שיש כיס כזה של אבטלה אנחנו משתדלים להפעיל את המפעל, להחזיר את העובדים וכד׳.

יו"ר התנועה ח"כ מנחם בגין, בפתיחת הועידה הרביעית של סיעת תכלת-לבן

כל עוד עוני כזה קיים לא ננוח ולא נשקוט – ואנחנו נפעיל את כל הלחץ הציבורי האפשרי כדי להתייצב לימין של משפחות אלו, עד אשר גם הן כמו כל המשפחות בישראל תוכלנה לחיות כבני תרבות. אנחנו נתייצב לימינן של משפחות מרובות ילדים כדי שרמת-חייהן תהיה הוגנת.

בטחון ושלום בארץ ישראל נאום בחברון

ראשית, ביטול העוני. עדיין קיים בתוכנו עוני בלתי נסבל. בחברה תרבותית, השואפת לצדק סוציאלי, 85 אלף משפחות כלומר, מאות אלפי נפשות, סובלות ממחסור במצרכי יסוד… ואנחנו לא נרפה מן הלחץ הציבורי, בכנסת ומחוצה לה, כדי לעזור לא בחסד אלא בזכות, למשפחות ברוכות ילדים. למען יושם קץ לאותו עוני, שהוא חרפה לכל חברה מתוקנת, עד שתחדל … Continued

הישיבה החמישים-ושלוש של הכנסת השמינית – יום שני, י״ג סיון תשל״ד 3 יוני 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

נציע עשייה לאומית: ראשית — התנחלות רבתי ללא דיחוי ברמת-הגולן. אם ברצינות הושמעו ההצהרות ש״לא עוד״ — אומרים אנו לעומת זה שיש להעלות עוד ישובים ברמת-הגולן ולבצר את בטחונה, ועל-ידה את בטחון המדינה; וכן התנחלות רבתי ביהודה ובשומרון ובשאר חלקי הארץ… שנית — חידוש המערכה על שיבת ציון מברית-המועצות. חלה בימים האחרונים ירידה רצינית במספר העולים … Continued