ארץ ישראל שיבת ציון, צדק חברתי

היום בארצות הברית של אמריקה, המוני היהודים כבר לא יחשבו כי רע להיות שונה. כל ההתפתחות ההיסטורית בארצות הברית היא החזיון שקוראים לה היום אתניות. כל אחד נעשה שם שונה. לכן הנוער היהודי צריך לדבר עברית. זה יהיה גשר אדיר שעליו בבוא היום יעבור ויבוא לארץ אבותינו.

ארץ ישראל שיבת ציון, צדק חברתי

הנוער היהודי בתפוצות הגולה – יש לומר במפורש גולה – הנוער היהודי בתפוצות הגולה חייב להיות לנוער עברי מבחינת הלשון. הוא צריך לא רק ללמוד עברית, הוא צריך לדבר עברית. ביקרתי לפני מספר שנים באוניברסיטה של קליפורניה והצעתי לסטודנטים היהודים שלנו ללמוד ולדבר עברית. אמרה לי סטודנטית אחת, אבל אם כך נהיה different שאלתיה מה … Continued

פרשיות במסכת צביעות

במאמר זה מדבר בגין על שלושה נושאים שונים שהמשותף להם הוא צביעות . בגין יוצא נגד הקמת הבניין המפואר של הסתדרות העובדים הכללית בכספי הציבור ובכספי המגבית היהודית ברחוב ארלוזורוב .בגין טוען כי בכסף שבוזבז על בניין זה ניתן היה להשתמש למטרות יותר מועילות ובמיוחד נוכח המצב הכלכלי השורר בארץ .בגין יצא נגד דברי רה"מ בן-גוריון שאמר כי אם זה היה תלוי בו בניין ההסתדרות לא היה נבנה בצורה ראוותנית כזו . בגין מאשים את רה"מ בצביעות ומציין כי רה"מ ידע זאת לאורך כל הדרך .בהתייחסו לדברי רה"מ במסיבה של מורים בהם טען כי כל הזרמים בחינוך היו מרמה ובהכנס החוק הממלכתי ייעלמו הזרמים ,טוען בגין כי אלו דברי צביעות כי רבים מחברי מפא"י טוענים כי יוכלו להכניס לחוק הממלכתי חלק מערכי תנועת העבודה הישראלית .פרשיה נוספת בה עוסק בגין היא שתיקתם של אנשי הצה"כ למשפט "המחתרת" שמתקיים בפני בית דין צבאי וזאת לנוכח הגדרת אנשי הצה"כ את עצמם כמפלגה ששמירת ערכי הליברלים והחופש חשובה לה.

הישיבה השמינית של הכנסת הראשונה – דיון על הרכב הממשלה ותכניתה

נאומו של בגין בכנסת בו ביקר בין השאר את אופן הרכבת ממשלת בן – גוריון ואת חלוקת התיקים בה. בגין קרא לבטל את תיקי המשטרה והדתות. בגין יצא נגד מדיניות החוץ הממשלתית הפייסנית המעודדת שלום מלאכותי המנציח את מצב המלחמה. בגין יצא נגד גבולות המדינה המלאכותיים ונגד תוכניות החלוקה למיניהם עוד טען בגין כי קיים שלטון בריטי עקיף על חלק מא"י (עבר הירדן). בגין קרא לממשלה לפעול להעלות ארצה את יהודי מדינות ערב ולחנך לשלמות המולדת. הוא טוען שקיימת אפליה כלפי חברי מפלגות מסויימות במנגנוני המדינה. כמו כן קורא להפסיק את המצב שיש מפלגה המחזיקה במונופולים כיוון שזה לא מאפשר לשוק לפרוח וקורא לאפשר השקעות הון של יהודים ולא להיות תלויים בהון בינלאומי זר. לסיום אומר שאומנם תנועתו תתמוך בפעולות אשר תגרומנה להעלאת יהודים לישראל וכל דבר שישפר את מצבה של המדינה אך יחד עם זאת היא תמלא את תפקידה באופוזיציה שהוא לבקר את הממשלה.