עמוק הוא המשבר אך יש מוצא ממנו

במאמר זה בגין מסביר את המשבר הקשה שהמדינה נקלעה אליו בעקבות מלחמת יום כיפור. בגין טוען שפתרון למשבר לא יבוא מהקמת ממשלה דומה לזו שהיתה בתקופת המשבר, כך גם היה בהיסטוריה. בגין מסביר שגולדה, שעליה הוטלה מלאכת ההרכבה, יכולה לקבל הארכה מהנשיא רק במידה ולא תעמוד במשימה, והיא אינה רשאית לבקש הארכה כזו. בגין מציין שקיים רוב של 61 או 62 חברי כנסת איתם ניתן להקים ממשלת ליכוד לאומי, אך נראה שזה לא קורה מאחר והסיעות אינן לוחצות בעניין זה, אך לדעתו, ממשלת ליכוד לאומי יכולה להיות הפתרון למשבר.

לטובת העם – למען הארץ

מאמר של בגין סביב אי הצטרפותה של מפלגת הליברלים העצמאיים לגח"ל על רקע שאלת ארץ ישראל השלמה בהמשך המאמר הוא מדבר על גח"ל כאלטרנטיבה אידיאולוגית למערך ועל סוגיית ההצטרפות של המפד"ל לליכוד

הישיבה הארבע-מאות-ושלושים-ושש של הכנסת השביעית יום רביעי, י״ג סיון תשל"ג 13 יוני 1973 – הגברת רדיפות יהודי ברית-המועצות, סוריה ועיראק – תשובת חבר-הכנסת בגין

בישיבה שנתקיימה אתמול התנהל בירור בין תומכי הממשלה לבין מתנגדיה, בין הקואליציה לבין האופוזיציה, על האפשרות של סיכום מוסכם ומשותף שיוגש לפני הבית. אני סובר שמצווה לאומית היא לנסות להגיע לסיכום כזה בשתי שאלות גורליות: הצלת היהודים מסוריה מעיראק, והבטחת שיבת ציון חופשית ליהודים מברית-המועצות. משום כך היה עלינו מדי פעם, תוך כדי הישיבה, לקיים … Continued

יש משבר בגח"ל

מאמר של מנחם בגין בעכבות הצעת חוק של חברי מפלגת העבודה בנושא שיטת הבחירות שנתמכה ע"י חברי המפלגה הליברלית בגח"ל והמשבר שנוצר בעכבות זה

טרגדיה, קומדיה, או טרגיקומדיה

מאמר של מנחם בגין על איומי פרישה של הליברלים העצמאיים סביב הנושא של חוק בגירושיון ונישואים אזרחיים,והמשבר הקואליציוני שנוצר בעכבות זה. בחלק הבא של המאמר הוא מטיח ביקורת קשה על יו"ר ההסתדרות בן אהרון.