הפגישה ב-2 ביוני 1967

מאמר של מנחם בגין בו הוא מעלה זכרונות מתקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים במהלכה הוקמה ממשלת ליכוד לאומית ע"י ראש הממשלה לוי אשכול,כמו כן הוא מזכיר את טכס ההזכרה שנערך לזכרם של עולי הגרדום בצפת אשר נערך לראשונה בהשתתפות חיילי צה"ל

פרק מספר העתיד להיכתב (ב')

המשך המאמר, מתאריך 18/06/1971. בחלק זה, מפרט בגין את הליך המו"מ בין המפלגות להקמת ממשלת חרום לאומית. חברי הממשלה קבעו כי גם המפלגות המצטרפות לממשלת האחדות צריכים לשאת באחריות, ולכהן כשרים בממשלה המאוחדת. בגין מתאר את ההליכים שהובילו למינויו של דיין, איש רפ"י לשר הבטחון.

פרק מספר העתיד להיכתב חלק א'

בגין הקדיש את הטור הבא לפרק מספר שהתכוון לכתוב בעתיד, ודן בו בהתפתחויות המדיניות שלפני מלחמת ששת הימים; גיוס נרחב של כוחות מילואים לפני שהוחלט על פעולה כתגובה להזזת הכוחות של נאצר, והקמת ממשלת הליכוד הלאומי. בגין מסביר מדוע יזם פניה דווקא ליריבו משכבר הימים דוד בן גוריון וביקש ממנו לעמוד בראש ממשלת האחדות. המאמר פורסם בעיתון מעריב 02/07/1971

הישיבה התשעים-ותשע של הכנסת השביעית – יום שלישי, ב' אב תש״ל 4 אוגוסט 1970 – הודעת ראש הממשלה על החלטת הממשלה בדבר יזמת השלום האמריקנית – דיון

"בגין מנמק את התנגדותו ל-"טיוטת יארינג" ולהסכמת הממשלה לקבל את עקרונותיה של היזמה האמריקאית. בגין מסכם את הניסיון של ממשלת האחדות, וטוען שזה היה פרק יפה בפוליטיקה ישראלית. בגין נושא דברי הספד ללוי אשכול.

התפטרות השר מנחם בגין מממשלת האחדות בראשות הגב' גולדה מאיר

בגין מקריא את מכתב התפטרותו בפני הממשלה, ובו הוא מגולל את סיפור הצטרפות גח"ל לממשלת הליכוד הלאומי תחת לוי אשכול ערב מלחמת ששת הימים. בגין מספר מעט על ההצעה שבן-גוריון יעמוד בראש ממשלת האחדות, וכן את סיפור שחרור ירושלים תוך כדי הלחימה.