ממחתרת למפלגה

מדוע אנחנו לא השתתפנו בממשלה הזמנית. אני חושב שיש לכך שתי סיבות. ראשית – אולי הגברת תתמה לשמוע, אפילו לא עלה על דעתנו לבקש לשתפנו בממשלה. משהו מתמיה, אבל אני אומר לך גבירתי, אמת לאמיתה, לא עלה על דעתנו. אנחנו נלחמנו, זכינו להכרזת העצמאות, הסתייגנו מן ההסכמה לחלוקת ארץ-ישראל במפורש הודענו שאנחנו מאמינים שארץ-ישראל תשוחרר … Continued

השר בגין – בהתייחדות עם זכר הנופלים על שחרור יפו: הקרב על העיר יפו – אחד המכריעים במערכה כולה על עצמאות האומה

העתון מדווח על טקס התייחדות עם הנופלים על שחרור יפו בחלקה הצבאית של בית הקברות נחלת יצחק. בגין בנאומו דיבר על ההקרבה של הלוחמים והנופלים בקרב ההוא, ואמר שבניהם עמדו בגבורה ושחררו את ירושלים, ארץ ישראל המערבית והביסו את התוקפנים. בגין הדגיש את החשיבות האסטרטגית של הקרב על יפו במלחמת העצמאות.

השר בגין – בהתייחדות עם זכר הנופלים על שחרור יפו: הקרב על העיר יפו – אחד המכריעים במערכה כולה על עצמאות האומה

אחינו גיבורי התהילה, כובשי יפו ומשחרריה, לפני עשרים שנה, יצאתם לקרב ההיסטורי, בפיקודו של גונדר גדעון, כדי לתת פדות ליפו עתיקת היומין, ולגאול את תל-אביב עולת-הימים משפך דם ומסכנת חורבן.

השר בגין – בהתייחדות עם זכר הנופלים על שחרור יפו: הקרב על העיר יפו – אחד המכריעים במערכה כולה על עצמאות האומה

אולם לא רק את תל-אביב בלבד גאלתם מסכנה נוראה… המעשה הגדול שלכם קם והיה כשבועיים לפני עלות שחר עצמאותה של האומה. ואילו ביום הכרזתה, פלשו צבאות ערב לארצנו. ביום ההוא, הודות לקרבנכם והנצחון, היו אלפי הבנים של תל-אביב רבתי פנויים לצאת לחזית בדרום, במזרח ובצפון, כדי לחסום את הדרך בפני הפולשים שזממו להכחידנו מגוי. לכן, … Continued