שמאלנות לאומנות לאומיות

מי אמר את הדברים האלה? העתון, הקרוי "הידיד שלנו". כך ולא אחרת, חותם עליהם בשמי המלא: מענאכעם בעגין. מה עשיתם, זייפני הקידמה, לשמי, לא רק לפי, או עטי? נולדתי, לא בשאבעס נאכמו, אלא בשבת נחמו. אך מה כי נלין, או נתפלא עליהם, אם אמת היא עמעס.