הרשות השופטת

מנחם בגין האמין כי שמירה על עליונות המשפט היא תנאי הכרחי להבטחת חירותו של היחיד במסגרת המדינה. לאורך שירותו הציבורי, הן כיו"ר האופוזיציה והן כראש ממשלת ישראל, מחה בגין נגד הפרת זכויות אזרחיות והגן על כבוד ועצמאות המשפט. מתוך כך, קיבל את לגיטימיות פסיקות בית המשפט, גם אם אלו נגדו את עמדתה הרשמית של הרשות … Continued

דמוקרטיה

הדמוקרטיה מאפשרת לעם להביע ריבונותו ולקחת אחריות על חייו, וכדברי מנחם בגין, "אין דבר נאה יותר מבחינת אנוש בן החורין מאשר חילופי שלטון שלווים, בדרך ההכרעה האזרחית, על ידי פתק הבוחר". אולם, "אין היא תוצאה של מעשה אחד ויחידי, אלא של אורח חיים קבוע ומתמיד: עיתים קבועות לבחירות; הצבעה ללא לחץ, גלוי או נסתר, משטרתי … Continued

הישיבה המאה וששים ושמונה של הכנסת השישית יום חמישי, י"ח אדר ב' תשכ"ז 30 במארס 1967 – חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה) (תיקון) תשכ"ז-1967

בישיבה זו עבר בקריאה שניה ושלישית תיקון בחוק בטחון המדינה סעיף 24, הדן בפגישה והעברת מידע לסוכן זר. התיקון שהתקבל גורס כי מי שנפגש עם סוכן זר אך לא העביר לו מידע העלול לסכן את בטחון המדינה, ללא ספק, יזוכה. בגין בתורו לנאום טען כי הלחץ הפרלמנטרי שהפעילו הוא וחבריו, העלה פרי, ולכן תוקן החוק. בגין הציע להבדיל בעניין עובד ציבור בין ידיעות שקיבל בתוקף תפקידו (גם אם אינו בתפקיד) לבין ידיעות כלליות שאין בהן לסכן את בטחון המדינה. הסתייגויות אחרות שהועלו על החוק, לא התקבלו. דיווח על ישיבה זו מובא בעתון 'היום' מתאריך 31/03/1967

על משמר הפרלמנטריזם

בגין מציג בפני הכנסת הצעת החוק, שלפיה שר שהוא גם ח"כ ייחויב להתפטר מהממשלה במידה והוא מתפטר מהכנסת. הנאום המלא מופיע בדברי הכנסת מתאריך 03/03/1965