כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ואחת של הכנסת השמינית יום שני, י״ד אייר תשל״ז 2 מאי 1977 – ממצאים חמורים ומדאיגים של מבקר המדינה על זרועות הממשל

בגין מבקר את תגובתם של ראשי מערכת הביטחון על דו"ח מבקר המדינה שמצא ליקויים בהחזקת ציוד צבאי ביחידות מבצעיות של צה"ל. בגין טוען שהתגובה של "פגיעה בכבוד" אינה הולמת את המסקנה של הדו"ח שדורש לבצע בדיקות ציוד בכל היחידות. בגין טוען שטענות של נציגי מערכת הביטחון שיש לסמוך עליהם אינם ראויות, כיוון שהטענות כאלו הביאו למחדל יום כיפור. בגין טוען שדווקא אימוץ המסקנות של הדו"ח יתרום לכבודו של צה"ל. בגין מזכיר שזה תפקידה של המערכת המדינית – לפקח על מערכת הביטחון.

מכת ההדלפות ותגובת-יתר

אבל דווקא משום חשיבות תפקידם, זקוקים שירותי הביטחון החשאיים לפיקוח מתמיד של הרשות האזרחית הנבחרת. שוב לא אערוך, בכתב, השוואות אשר נמנעתי מעשותן בשיחה עם הגברת מאיר, ראש הממשלה לשעבר. לא ברוסיה הקומוניסטית אנחנו, ולעולם לא נהיה כמוה. אבל אין אומה הפטורה מללמוד לקח גם מן השלילה, כדי להימנע ממנה. אפילו שם, תחת שלטון רודני … Continued

הישיבה המאתיים-ושבע של הכנסת השמינית – יום רביעי, כ"ב אב תשל"ה – 30 יולי 1975 – חוק יסוד: הצבא; חוק השיפוט הצבאי תיקון מס' 9 – תשל"ה- 1975

נאומו של מנחם בגין בכנסת בעת הדיונים על חוק יסוד הצבא. הצבא הוא סמל לחזרתו של העם היהודי לחיים לאומיים מלאים, בניגוד לגלות שבה היהודים היו חסרי מגן וישע. בגין מביע את התנגדותו לקיצוצים בצבא, שכן פגיעה בכמות עלולה להוביל לגפיעה באיכות. בסוף דבריו בגין מבקש לחנך את חיילי ישראל לשלמות הארץ, שכן זוהי הערובה לאמונה בצדקת הדרך.

כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה המאתיים-ועשרים של הכנסת השביעית – יום שני, כ״ג אלול תשל״א 13 ספטמבר 1971 – הצעות לסדר-היום – השביתות הפראיות וההפקרות ביחסי העבודה המסכנות את משק המדינה ובטחונה

בגין מגיש את ההצעה לסדר היום בעקבות שביתות במשק. בגין טוען שמצבה של ישראל מיוחד. בגין מדגיש כי אין להשוות בין בעיות פנימיות לסכנות החיצוניות. בגין טוען, שבישראל הבעיה אינה מעמדית, אלא מוסדית. בגין קורא "להשכין שלום חברתי" ביראל. לצורך כך בגין מציעה לכנסת להקים מוסדות בוררות חובה למקרים של סכסוכי עבודה.

מה קודם לכל

במאמר זה דן בגין בישיבתה הסגורה של הכנסת שדנה בפרשת לבון. בגין במאמר זה דן גם בפגיעה בסמכויתיה של ועדת החוץ והבטחון וזאת משום סירובו של דיין להעיד על שיחתו עם ה"אדם השלישי".בגין טוען עוד כי מה שחשוב לבן-גוריון זה השמירה על תפקידו כרה"מ ולא חשיפת האמת בפרשת לבון.