הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

  יש המדברים עדיין על מלחמת מעמדות בישראל. הרי זה מושג נלעג בימינו ובמדינתנו, כאשר הרוב המכריע של המפעלים הגדולים מצויים בבעלות ציבורית. אבל יש מלחמה אחרת בישראל, היא גואה, היא מתפתחת — מלחמת הרשויות, רשות ברשות נלחמת. ואם זה יימשך, הרי תהיה אצלנו מלחמת הכל בכל. מה יש לעשות? צריך להפסיק את המלחמה ההרסנית … Continued

הישיבה הארבע-מאות-וארבעים-ותשע של הכנסת השביעית – יום רביעי, י״א תמוז תשל"ג 11 יולי 1973 – הצעות לסדר-היום – ילדים ונוער במצוקה

בגין טוען שתופעת העוני ומימדיה הם הבעיה שיש לטפל בה. בגין מקשר בין תופעת העוני לבין בזבוז כספי תקציב לטובת חברות כלכליות ממשלתיות. בגין טוען, שיש להפנות את המשאבים אלה מחברת ממשלתיות לפטרון בעיית העוני, ובראש ובראשונה – לקצבאות ילדים למשפחות מרובות ילדים, על-מנת לתמוך בילודה. בגין טוען, שהפרטת קרקעות עירוניות יהיא הדרך להשיג כסף הדרוש לפטרון בעיית שכונות עוני. בגין טוען, שבעיית העוני היא בעיה מוסרית בעלת חשיבות עליונה עבור מדינה יהודית, המחויבת לצדק חברתי

כפילות המוסר מבטלת השפעה מוסרית

מאמר של מנחם בגין על המשבר הכלכלי והמוסרי בחברה הישראלית, על הפיחות המסתמן וחוסר היציבות של המחירים במשק; על התלות של האזרח מפרנס/ שליט; והקשר בין האגודים המקצועיים לבעלים.
אלה עומדים ביסודו של המשבר החברתי והאזרחי בימים אלו לבדיקה בבית המפח