מוח ולב

מרובים כשרונותיו של בדר, אך לדעתי, הם באו לידי ביטוי כולל במה שאפשר לכנות השתלטותו על שפת עבר. לא לרבים ידועה העובדה כי עד בואו, או לפי הכרתנו, שובו ארצה ישראל, הוא לא ידע צורת אות עברית. ומאז בא, ישב ולמד עברית וידעה. היום הוא יודע עברית על בוריה. הוא לא רק נושא בה את … Continued

מוח ולב

הוא היה גולה ברוסיה, ועצור במולדת. ואף את זאת יש למנות על כשרונותיו: הוא יודע לשבת, על כך מעידים שכניו בלטרון. ובתנאים מסויימים, כאשר אומה לוחמת על חירותה – והן הסבל הוא חלק בלתי נפרד ובלתי נמנע ממלחמת השחרור – כשרון הישיבה בלי תלונה, בלי זעקה, בלי התרחמות עצמית, הוא בעל חשיבות מרובה. לוחמי המחתרת, … Continued