הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושמונה של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח סיון תש"ם 2 יוני 1980 – הודעת הממשלה על התפקידים בממשלה ועל מדיניותה ותשובת ראש הממשלה לדיון

אני קורא לכל חברי הפארלאמנטים, ביניהם ידידים מובהקים שלנו, שלא להחריש, שלא לעמוד מנגד אלא לפעול למען מניעת ההכרה באותו אירגון מרצחים ולמען מניעת ההודעה שצריכה לקום מדינה פלשתינאית ביהודה ובשומרון ובעזה, אשר תהווה סכנה לעצם קיומנו.

דיון בקבינט על זכותם של יהודים בארץ ישראל להתיישב בכל חלקי ארץ ישראל

אני בעד קיום זכותנו להתנחלות של יהודים בכל ארץ-ישראל. ביקשתי את פרקליט המדינה לומר זאת בבית-המשפט הגבוה לצדק בשמי, כי היתה כביכול הודעה בשמי והיא לא היתה מדויקת. לכן ביקשתי אותו, הוא עשה זאת בנאמנות רבה וזוהי ההודעה: 'ראש הממשלה אומר שיש לכל יהודי זכות להתנחל בכל ארץ ישראל וזו זכותנו לבטחון לאומי' – ואני … Continued

הישיבה המאתיים-ושש של הכנסת התשיעית יום שלישי, כ״א אדר תשל״ט 20 מארס 1979 – הודעת הממשלה על חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים

full autonomy to the West Bank and Gaza District. בהסכם קמפ-דייוויד לא כך כתוב… כתוב: the inhabitants full autonomy to. ואלה שני עולמות. אני יכול להבטיח לכנסת שלעולם לא היינו חותמים על הסכם קמפ-דייוויד אילו היו כתובות בו המלים האלה שנכללו במכתב אשר נמסר לשר החוץ. אנחנו הסכמנו לתת אוטונומיה לתושבים הערבים ביהודה, בשומרון ובעזה. מעולם לא … Continued

הסכם השלום עם מצרים

מה שאני רוצה הוא, שהציבור ידע מה כתבנו, מה הישגנו ומה לא. נכון שהקרבנו קורבנו למען השלום, אך הפעם הקרבנו למען חוזה שלום, עם הגדולה שבמדינות ערב, על כל המשתמע מכך. בפעם הראשונה יש הסכמה אמריקאית והסכמת סאדאת להישארות צה"ל ביהודה, בשומרון ובעזה, על-פי פרישת הכוחות שלנו. אז יש פה קשיים ויש פה קורבנות ויש … Continued

הישיבה השישים-ואחת של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ח טבת תשל"ח 28 דצמבר 1977- הודעת הממשלה על תכנית השלום של ישראל

כלל לא עולה על דעתנו, לוא היה מוצע לנו להוציא את כוחות צבאנו מיהודה, שומרון ועזה, לתת לאירגון המרצחים הקרוי P.L.O. או אש״פ בעברית מתורגמת — זה אירגון המרצחים השפל ביותר בהיסטוריה, זולת האירגונים החמושים הנאציים — להשתלט על אזורים אלה.