הישיבה המאה-ותשעים-ואחת של הכנסת התשיעית יום שני, ט״ו שבט תשל״ט 12 פברואר 1979 שלושים שנה לכנסת, תש״ט-תשל״ט

בגין נושא ברכה לכנסת לרגל יום הולדתה השלושים. בגין מציין כי יש אחוזי בחירה גבוהים לכנסת, מה שמוכיח את התעניינות העם בממסד. בגין מספר שבמהלך השנים היתה בכנסת יריבות, ואחדות כמו שמתבקש במשטר דמוקרטי-פרלמנטרי. בגין מציין שישנו מיעוט בקרב מדינות העולם שהוא דמוקרטי, ויש להתגאות שאנו שייכים למיעוט זה.

הישיבה המאה-ותשעים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ג סיון תשל״א 16 יוני 1971 – הצעות חוק של חברי כנסת – חוק התפזרות הכנסת השביעית, תשל״א – 1971

בגין מגיש הצעת החוק לפיזור הכנסת. הוא טוען, שהממשלה סטתה מקווי היסוד שלה עצמה. הוא גם טוען, שנוצרה מחלוקת אידאולוגית חדשה בין אלה הדוגלים בשלמות הארץ לבין אלה הרוצים בנסיגה, המחלוקת שלא הייתה קיימת ב-1969, כפי שזה משתקף בקווי-היסוד של הממשלה.

חוק יסוד: הממשלה

בישיבה מיוחדת החונכת את בניין הכנסת החדש, מברך בגין שהחיינו, אך מזכיר את ירושליים שעדיין לא משוחררת, ומבקש לא להשתמש בשם 'משכן' הראוי להשאר בקדושתו. בדיון, בגין יוצא נגד מספר סעיפים בחוק יסוד: הממשלה. הנאום המלא מובא בדברי הכנסת מתאריך 31/08/1966

בישיבת פגרה חגיגית של הכנסת הצעת חוק יסוד: הממשלה – לוועדת החוקה, חוק ומשפט

העתון מדווח על נאום בגין בישיבה מיוחדת החונכת את בניין הכנסת החדש, בגין מברך שהחיינו, אך מזכיר את ירושליים שעדיין לא משוחררת, ומבקש לא להשתמש בשם 'משכן' הראוי להשאר בקדושתו. בדיון, בגין יוצא נגד מספר סעיפים בחוק יסוד: הממשלה. הנאום המלא מובא בעתון היום מתאריך 02/09/1966 ובדברי הכנסת מתאריך 31/08/1966