שאיפותיו של הארגון הצבאי לאומי

חוברת של הארגון הצבאי הלאומי שנכתבה על ידי מנחם בגין בסביבות 1946-47. בחוברת מסביר מנחם בגין את עיקרי החזון של המחשבה המדינית והחברתית של האצ"ל למדינה העברית שתקום שעיקרם: ריכוז העם היהודי בארץ ישראל, הקמת מדינה וקבלת עצמאות מדינית, מדינה חופשית שתבטיח זכויות אזרחיות מלאות וצדק סוציאלי. דרכי ההגשמה: מלחמת שחרור מתמדת, הכנה לרגע המכריע ופעולה מדינית.