הישיבה החמישים-ושבע של הכנסת השמינית יום שלישי, כ״א סיון תשל״ד 11 יוני 1974 – תביעות ישראל לשיבת ציון מברית-המועצות ולהצלת יהודי סוריה לקראת ביקורו של נשיא ארצות-הברית בדמשק ובמוסקבה

בגין מעלה הצעה לסדר-היום לגבי מצבם של יהודים בסוריה וברה"מ. בגין דורש לפנות לנשיא ניקסון, לקראת ביקורו בשתי המדינות בתביעה להעלות את הנושא בפני מארחיו. בגין טוען שמצבם של יהודי סוריה הינו בלתי-נסבל ודורש לנקות צעדים שיאפשרו להם לעזוב את המדינה. בגין טוען שבקרב יהודי רוסיה מתרחשת התעוררות לאומית עדירה למרות התבוללות כפויה וטוען שעל הנשיא ניקסון לטפל במצבם במהלך ביקורו בברה"ם. בגין מנסח שלושת הדרישות כלפי המשטר הסובייטי: שחרור אבירי ציון, הפסקת ההתעללות בהיהודים שביקשו לעלות ארצה ואישור עליה עבור יהודים שירצו בכך.

הישיבה הארבע-מאות-ושלושים-וחמש של הכנסת השביעית – יום שלישי, י״ב סיון תשל״ג 12 יוני 1973- הגברת רדיפות יהודי ברית-המועצות, סוריה ועיראק

בגין קורא לכנסת לנקות צעדים בעקבות רדיפות יהודים בסוריה ועיראק. בגין מציע לפנות למדינות המערב כדי להפיל לחץ על הממשלות סוריה ועיראק ולאפשר ליהודים לצאת. בגין מציע לפנות מזכ"ל האו"ם כדי להעלות את הבעיה במועצת הביטחון וגם להזהיר את שליטי סוריה ועיראק שפעולותיהם כלפי יהודים בארצותיהם מהווים פשע השמדת העם. בגין משבח את רוחם של אסירי ציון וסירובם להיכנע למשטר הסובייטי. בגין דורש לפנות לנשיא ניקסון, לקונגרס , ליהדות של ארה"ב ולעם אמריקאי כדי להפעיל לחץ על ברז'נב לאפשר ליהודי ברה"מ לעלות ולבטל "כופר ההשלה". בגין שולל את הפשרה שלפיה ברה"מ תאפשר למספר מסוים של יהודים לעלות בכל שנה. בגין טוען שעל מדינת ישראל לעשות הכל למען הצלת יהודים ולמען זכותם לעלות ארצה.

כולנו נולדנו בירושלים

חמישים שנה חלפו מאז. אילו מאורעות התרחשו מאז! איפה לא היית, בעיר ובבירה ובחו"ל, בבית כלא ובמחנות ריכוז ובמגור המחתרת ובמולדת ובתפוצות הגולה – היינו הך. בלילה ההוא, שביום ההוא, כולך נמצא בבית הכנסת הגדול של בריסק דליטא, מעין עיתוק האדם מכל מקום ובכל מקום, אתה רואה לנגד עיניך בית הכנסת במאורותיו ועם בית המדרש … Continued

כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, י״ג אלול תשל״ב 23 אוגוסט 1972 – הטלת כופר תעודה על שבי ציון מברית-המועצות – דיון

נאום בגין בעקבות פרסום חוק סובייטי שדרש מיהודים הרוצים ארצה לשלם ביציאתם מברה"מ "דמי השכלה" גבוהים. בגין טוען שהחוק נוגד צדק וזכויות אדם. בגין קורא לכנסת לנקות בשורה של צעדים דיפלומטיים והסברתיים כדי להפעיל לחץ על ברה"מ. מגין משבח את יהודי ברה"מ השואפים לעלות ארצה למרות התנגדות השלטון הסובייטי.

הישיבה השלוש-מאות-וחמש של הכנסת השביעית יום רביעי, יא סיון תשלב – 24 מאי 1972 – המצוד על יהודים בברית – המועצות בימי ביקורו של ניקסון

בגין מציע לפנות לנשיא ניקסון בבקשה להעלות נושא רדיפת היהודים בברה"מ ואסירי ציון בפגישתו עם ההנהגה הסובייטית. בגין טוען שמדיניות ההתבוולות הכפויה של ברה"מ הביא לאובדן של "גוש שלם" של העם היהודי. בגין מביא את דעתו שחובה על הכנסת להצתרף למחאתם של עולי ברה"ם בארץ ולהפעיל לחץ על ממשלת ברה"מ כדי שזאת תאפשר ליהודים לעלות ארצה.