מ. בגין הגיע לניו יורק; שיבח הדמוקרטיה האמריקנית, שלח ברכה לנשיא הנבחר

העיתון מדווח על דברי בגין עם הגיעו לניו-יורק. בגין בירך את הנשיא קנדי מהמפלגה הדמוקרטית לרגל היבחרו לנשיאות ארה"ב. בגין שיבח את הדמוקרטיה של ארה"ב והצביע על התקופה החדשה שעוברת כעת על העולם ועל דור המנהיגים החדש שקם. עוד בגין קרא לארה"ב שלא לאפשר את בחירתה של קע"ם כחברה באו"ם.

בפתיחת מושב החורף הרביעי של הכנסת :מ. בגין ביחס לכל העלילות – עשו צדק

בגין דיבר בנאומו על ענייני פנים וחוץ וקרא לממשלה לנקוט במדיניות עקבית ביחסה לנאצר. בגין קבע כי על הממשלה לקבוע האם נאצר הוא אויב או פרטנר לשלום. בהתייחסו לפרשת לבון קרא בגין לערוך ועדת חקירה עד שהצדק ייצא לאור גם בפרשת רצח ארלוזורוב. הוא דרש להביא את דו"ח ועדת כהן שדן בפרשת לבון לעיונה של ועדת השרים ולעיונה של ועדת החוץ והבטחון. בגין יצא בחריפות גם נגד דברי רה"מ שטען כי הוא לא בוטח בחברי הממשלה שישמרו סוד ולכן הוא לא מעוניין שידונו בדו"ח ועדת כהן. בגין יצא גם נגד אי האובייקטיביות שמגלה "קול ישראל" בפרשת לבון ועל הכפשת ועדת חוץ ובטחון וח"כ באדר ברדיו. עוד הוא קרא לח"כ דיין להעיד בפני ועדת החוץ והבטחון על כל הידוע לו בפרשת לבון. הנאום המלא בדברי הכנסת מתאריך 24/10/1960

הישיבה המאה וחמישים ושש של הכנסת הרביעית-סקירת ראש הממשלה-דיון

בגין דיבר בנאומו על ענייני פנים וחוץ וקרא לממשלה לנקוט במדיניות עקבית ביחסה לנאצר. בגין קבע כי על הממשלה לקבוע האם נאצר הוא אויב או פרטנר לשלום. בהתייחסו לפרשת לבון קרא בגין לערוך ועדת חקירה עד שהצדק ייצא לאור גם בפרשת רצח ארלוזורוב. הוא דרש להביא את דו"ח ועדת כהן שדן בפרשת לבון לעיונה של ועדת השרים ולעיונה של ועדת החוץ והבטחון. בגין יצא בחריפות גם נגד דברי רה"מ שטען כי הוא לא בוטח בחברי הממשלה שישמרו סוד ולכן הוא לא מעוניין שידונו בדו"ח ועדת כהן. בגין יצא גם נגד אי האובייקטיביות שמגלה "קול ישראל" בפרשת לבון ועל הכפשת ועדת חוץ ובטחון וח"כ באדר ברדיו. עוד הוא קרא לח"כ דיין להעיד בפני ועדת החוץ והבטחון על כל הידוע לו בפרשת לבון. על הנאום בעתון 'חרות' מתאריך 25/10/1960

נאסריזם וקאסמיזם

בגין במאמר זה מספר על המהפכה הנוספת בעיראק (שיצאה נגד נאמני נאצר).בגין טוען כי רבים אמרו כי האחדות הערבית היא בלתי נמנעת ואילו "חרות" טענה כי אין זה נכון שהיא איננה בלתי נמנעת שכן מדובר בשליטים טוטליטריים המתנהגים כרודנים וכי זו התרבות הערבית השונה מתרבות ישראל שגורמת להפיכות הרבות בארצות ערב. בגין טוען כי הלקח מהמרידות שנהוגות בארצות ערב הוא שאסור לסמוך על שליטים דיקטטוריים כאשר מנהלים עמם מו"מ.

נפתחה הוועידה החמישית של תנועת החרות כשנקרא לשלטון נקים ממשלה לאומית ליברלית

העיתון מדווח על דברי בגין ב-24/11 בפתיחת ועידת "חרות" ה-5. בגין התווה את תוכניתה המדינית כלכלית של חרות. בגין קרא להביע את זכותנו על א"י השלמה. בגין קבע כי על ישראל לא לבקש ערובה חד צדדית, וכי יש לחתור לכריתת בריתות הדדיות ובראשן עם צרפת. בגין טען כי על כל חוזה שלום עתידי עם עמי ערב לכלול הוצאת חילות זרים מא"י, הכרה בא"י המאוחדת בה ישוקמו הפליטים. בגין קרא לידידות בין עמי אסיה ואפריקה, ולהעביר את כל השגרירויות לי-ם וכן קרא שלא לכונן יחסים עם גרמניה.בתחום הכלכלי קרא לעשות רפורמות במיסים, הביע את תמיכתו בביטול בעלות האגוד המקצועי על המשק הכלכלי וביטולם של הקרטלים ההסתדרותיים. קרא לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובתחום מדיניות הפנים לערוך שינוי יסודי במעמד הש.ב. ע"י הקמת שני שירותים האחד נגד אויבים מבחוץ, השני נגד אויבים מבית. לגבי שאלת מיהו יהודי טען כי אין להפריד בין לאום לבין דת לגבי היהודים אך אזרחי ישראל יוכלו להיות בני כל הדתות .עוד קרא בגין לכינונה של חוקה . בגין הביע את בטחונו כי ממשלה בראשותו תעלה את עצמותיו של ז'בוטינסקי.