הישיבה השלושים-ושבע של הכנסת השביעית – יום שני, ג׳ אדר א׳ תש״ל 9 פברואר 1970 – חוק השבות (תיקון מס' 2), תש"ל-1970

אמת, יש להקל בגיור. לא לנו לשפוט מה היה בדורות שעברו, יש פרושים שונים לגבי גרים. הכבידו והקלו. היו תקופות שונות. היום יש תקופה מיוחדת, וזו זכותנו, אדוני היושב-ראש, לפנות מעל במת הכנסת, בשם האומה ששלחה אותנו, אל מורי ההוראה, למורינו ורבינו, בקריאה, בכבוד ובכנות: היום התקופה היא מיוחדת במינה. היתה מלחמה שלא היתה כמוה … Continued

אומה שלמה מחדשת זהרה

בגין יוצא נגד אפלית בני עדות המזרח. בגין טוען שההפליה היא תולדה של המונופול השלטוני של מפא"י, גם אם מפא"י עצמה לא התכוונה להפלות. בגין טוען, שיש למגר את ההפליה. בגין טוען, שלעצם החלוקה לאשכנזים וספרדים אין בסיס ממשי, והחלוקה היחידה הממשית היא בין יהודים בארץ לבין הגולה. בגין מציע לנקות צעדים למיגור הדרגתי של ההפליה. בגין מזכיר, כי באצ"ל לא היה יחס שונה לאשכנזים וספרדים. בגין טוען, כי יהודים, שהיו יכולים להילחם וחמות כשווים, יכולים גם לחיות כשווים. הנאום מופיע במלואו בדברי הכנסת מה-08/12/64.

הישיבה הארבע-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת החמישית יום שלישי, ג׳ טבת תשכ״ה (8 דצמבר 1964) הודעת הממשלה על מיזוג עדות – דיון

בגין יוצא נגד אפלית בני עדות המזרח. בגין טוען שההפליה היא תולדה של המונופול השלטוני של מפא"י, גם אם מפא"י עצמה לא התכוונה להפלות. בגין טוען, שיש למגר את ההפליה. בגין טוען, שלעצם החלוקה לאשכנזים וספרדים אין בסיס ממשי, והחלוקה היחידה הממשית היא בין יהודים בארץ לבין הגולה. בגין מציע לנקות צעדים למיגור הדרגתי של ההפליה. בגין מזכיר, כי באצ"ל לא היה יחס שונה לאשכנזים וספרדים. בגין טוען, כי יהודים, שהיו יכולים להילחם וחמות כשווים, יכולים גם לחיות כשווים. הנאום במלואו מופיע בגליון חרות מה- 11/12/64.

בכבוד, בכנות ובכאב

נאומו של בגין אודות בעיית "בני ישראל", שעבורם קבעה הרבנות הראשית בדיקות מיוחדות במידה וירצו להתחתן עם בני עדה אחרת. בגין טוען שקיים קשר הדוק בין לאום יהודי לדת שלו. למרות זאת הוא טוען שהפסיקה, למעשה מפלה בין יהודים לכל דבר לבין יהודים לכל דבר, שההפליה הזאת נוגדת את המסורת וטוען, כראוי לבטל אותה. בגין גם פונה למפגינים. הוא שולל את הטענה, שהם "מוסתים" וטוען שכאבם אמתי. בגין שורא למפגינים לחזור הביתה ולכחברי הכנסת לטפל בבעיה עד הפתרון שלה.

מ. בגין בכנסת על בעית בני ישראל: זוהי בעה של שלמות האומה ואחדותה

העיתון מדווח על דבריו של בגין בכנסת ב-17/8 בעת הדיון בעניינם של עדת בני ישראל בהודו. בגין קרא לרבנות על אף כל הקשיים להכיר ביהדותם. בגין טען עוד כי כל העניין הוא עניין הומניטרי, מוסרי. כמו כן, תוקף בגין את סיעת המפד"ל על כך שבקריקטורה בצופה ב-14/8 מראה היא אותו מתחבק עם ח"כ סנה (מק"י) כאשר שניהם מפגינים אגרוף כלפי הרבנות. הנאום המלא פורסם במלואו בגליון חרות מה- 21/8/64.