הסולידריות היהודית ניצחה בבריסל

מאמר סביב הקונגרס היהודי בבריסל בראותה תקופה ,בוועידה התקבלו מספר החלטות חשבובות הנוגעות להכרה שלהם בזכות העם היהודי לארץ ישאל השלמה, וכמו כן דנו שם בשאלה כיצד ניתן לסייע לשבי ציון ברוסיה הסובייטית מאחורי מסך הברזל

ביטחון ושלום בארץ ישראל נאום בחברון

בנאומו בפתיחת ועידת חרות, בגין טוען כי על ישראל ליזום חוזה שלום בינה לבין מדינות ערב, ואומר שהיום, אחרי שניסו להשמיד אותנו 55 שנים, הוכחנו שקם יהודי לוחם שלא רוצה להרוג, אבל מוכן להילחם על חרותו. בגין קורא להקמת מועצת עם יהודי שתדאג ליהדות התפוצות. בעניין ערביי ישראל, בגין מציע זכות בחירה ואזרחות ישראלית שתקנה להם זכויות שוות. בגין טוען שהמלחמה היא נמנעת, ואם תהיה יכולת הרתעה לישראל, לא יתקפו אותנו. בגין מסביר כי בתקופה הזו חשובה ממשלה חזקה, וזה לא המצב, לכן יש להקים ממשלה חדשה שתורכב על ידי הליכוד, שתהיה ממשלת ליכוד לאומי. בגין מדגיש כי הנושא הביטחוני הוא לא הנושא העיקרי, חשוב לתקן את החברה, להילחם בעוני, לעשות שלום סוציאלי, צדק חברתי, ולחזור לפשטות, ללא מותרות.

נאומו של מנחם בגין בפתיחת ועידת חירות ה-יב

בנאומו בגין טוען כי על ישראל ליזום חוזה שלום בינה לבין מדינות ערב, ואומר שהיום, אחרי שניסו להשמיד אותנו 55 שנים, הוכחנו שקם יהודי לוחם שלא רוצה להרוג, אבל מוכן להלחם על חרותו. בגין קורא להקמת מועצת עם יהודי שתדאג ליהדות התפוצות. בעניין ערביי ישראל, בגין מציע זכות בחירה באזרחות ישראלית שתקנה להם זכויות שוות. בגין טוען שהמלחמה היא נמנעת, ואם תהיה יכולת הרתעה לישראל, לא יתקפו אותנו. בגין מסביר כי בתקופה הזו חשובה ממשלה חזקה, וזה לא המצב, לכן יש להקים ממשלה חדשה שתורכב ע"י הליכוד, שתהיה ממשלת ליכוד לאומי. בגין מדגיש כי הנושא הבטחוני הוא לא הנושא העיקרי, חשוב לתקן את החברה, להלחם בעוני, לעשות שלום סוציאלי, צדק חברתי, ולחזור לפשטות, ללא מותרות.

חיוב ושלילה בקונגרס הציוני

מאמר בו משווה בגין בין הצעתו של זבטינסקי בקונגרס הציוני ה-17 להכריז כי מטרת הציונות היא הקמה מחדש של מדינה יהודית לבין ההצעה של תנועת חרות הצה"ר להכריז על זכותנו על ארץ ישראל השלמה. בנוסף הוא מדבר על הדיונים בקונגרס בנוגע לפתרון בעיית יהודי ברית המועצות.

ארץ ישראל שיבת ציון, צדק חברתי

נאום של מנחם בגין בקונגרס הציוני הכ"ח, בו הוא מתייחס בקצרה לשלל ענייני השעה, החל משחרורה של ארץ ישראל במלחמת ששת הימים, דרך החשש הדמוגרפי ושוויון זכויות לכל יושבי הארץ, בעיית העוני, מניעת עלייתם של יהודי ברית המועצות, הצורך בלימוד עברית לנוער היהודי בגולה וכלה במצבה ותפקידה של הציונות בתוקפה זו.