נאום בחירות בכיכר מלכי ישראל (מוכר כנאום הצ'חצ'חים)

נאום בחירות בתל אביב של מנחם בגין. בגין מתייחס להסכמי השלום והיחסים עם ארה"ב; לתקיפת הכור בעירק; למדיניות הבטחון מול הטרור של אש"פ מלבנון; למאמצי הממשלה לצמצום הפערים לקידום הפריפריה ובמסגרת זה פורט את החוקים הסוציאלים שהממשלה העבירה, חוק חינוך תיכון חינם, חוק הכנסת מינימום, חוק הצמדת גימלאות, חוק ביטוח סיעוד ממלכתי לקשישים, כמו כן מפרט בגין את מאמצי הממשלה לביטול ההמעברות ואת פרויקט שיקום שכונות

הישיבה השמונים–ושבע של הכנסת העשירי יום רביעי, כ"ו באייר התשמ"ב 19 במאי 1982 – הצעת סיעת המערך להביע אי–אמון לממשלה בשל מדיניותה הכלכלית, שגרמה להעמקת הפער החברתי ולעלייתו התלולה של המדד

בגין חושף בפני חברי הכנסת את "ההסכם הסודי" בין חבר-כנסת פרץ לבין המערך וטוען שהמעבר של חברי הכנסת לין ופרץ למערך הינו כלנטריזם. בגין טוען מצהיר שניסיון להפיל את הממשלה באמצעים כאלה לא יצליח.

הישיבה המאתיים-ותשע-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י״ב אייר תשל"ט 9 מאי 1979 הצעת סיעת מחנה שלי להביע אי-אמון לממשלה

בגין מגיב להצעת אי אמון בממשלה. בגין טוען שאש"ף הוא ארגון רוצחים, ששם לעצמו למטרה פגיעה באוכלוסיה אזרחית חפה מפשע, נשים וילדים קטנים, ותגובת הנגד היא לא מעשה נקם, אלא פעולת מנע, להשנות מקרים אלו. בגין מסביר בענין רצונו לבטל את הסעיף בחוק מ-1967 המונע מתובע לבקש עונש מוות, שזה היה רצונו מזמן, וזה לא קשור לאירועים בנהריה, וזו לא החלטה אמוציונאלית, ומציין שגם הממשלה הקודמת ברשות רבין, רצתה לבטל אותו למקרים ספציפיים.

הישיבה החמישית של הכנסת התשיעית יום שלישי, י״ב תמוז תשל״ז 28 יוני 1977 הודעה על מינוי סגני שרים; הודעת הממשלה בדבר החלת דין רציפות על הצעות חוק; הודעה על שינויים במבנה הממשלה ומשרדיה.

בגין מודיע על מינוי סגני השרים למשרדי האוצר, הבטחון והתעשיה. כמו כן מבקש להחיל את חוק הרציפות על מספר הצעות חוק שהוגשו בכנסת השמינית. בגין מבקש את אישורה של הכנסת על החלטות הממשלה בקשר לשינוי מבנה ממשלה, והמשרדים שלה.

הישיבה השלוש-מאות-ושמונים-ושתיים של הכנסת השמינית יום רביעי, כ״א שבט תשל״ז – 9 פברואר 1977 – חוק ההסגרה, תשל"ה-1975 – הצעת קבוצת חברי כנסת

בגין מגיש הצעת החוק שלפיה לא יוסגר אזרח ישראלי למדינה זרה. בגין טוען שיש בעייתיות מוסרית אפילו בהסגרת האנשים שאינם אזרחים. בגין טוען שרוב המדינות המתוקנות אינן מסגירות את אזרחיהן למדינות זרות, ביניהן צרפת ושוויץ. בגין טוען שעבור יהודי קיימת סכנה של גילוי אנטישמיות במהלך משפטו במדינה זרה או בהיותו בכלא זר. בגין טוען שראוי לאסור הסגרת אזרחי ישראל למדינות זרות בחוק ובו-זמנית לחוקק חוק שיאפשר לשפות אזרחים על עבירות שבוצעו בחו"ל.