הישיבה הארבע-מאות-וארבעים-ותשע של הכנסת השביעית – יום רביעי, י״א תמוז תשל"ג 11 יולי 1973 – הצעות לסדר-היום – ילדים ונוער במצוקה

בגין טוען שתופעת העוני ומימדיה הם הבעיה שיש לטפל בה. בגין מקשר בין תופעת העוני לבין בזבוז כספי תקציב לטובת חברות כלכליות ממשלתיות. בגין טוען, שיש להפנות את המשאבים אלה מחברת ממשלתיות לפטרון בעיית העוני, ובראש ובראשונה – לקצבאות ילדים למשפחות מרובות ילדים, על-מנת לתמוך בילודה. בגין טוען, שהפרטת קרקעות עירוניות יהיא הדרך להשיג כסף הדרוש לפטרון בעיית שכונות עוני. בגין טוען, שבעיית העוני היא בעיה מוסרית בעלת חשיבות עליונה עבור מדינה יהודית, המחויבת לצדק חברתי

עיקרי הדברים מהרצאתו של מר בגין בפתיחת הועידה הי"א של תנועת החרות

בנאום בגין מזכיר את פועל האצ"ל בהקמת המדינה. בגין טוען שחלוקת הארץ לא תביא לשלום, אלא תגדיל את שפיכות הדמים. בגין טוען שיש לאפשר לתושבים הערבים בישראל להחליט אם הם רוצים באזרחות ישראלית, ולהיות שווי זכויות. בגין מסביר שיש לדאוג לפליטים הערביים הנמצאים במדינה, אך אלה הנמצאים בארצות ערב הם בעיה של מדינות ערב. לענין רוב יהודי, בגין מציע כי יש לתגמל משפחות מרובות ילדים וכן לדאוג לעליה גם ממדינות ערב וגם מרוסיה, עמה יש לדון בעזרת מתווכים לאפשר ליהודים לעלות לארץ. בגין מבדיל בין פעולות המחתרות לבין הטירור הערבי, שהאצ"ל ניסה לא לפגוע במטרות אזרחיות יהודיות, ערביות ובריטיות , שהן המטרות הבלעדיות של ארגוני הטרור, יש להקים גוף מיוחד שיטפל בסוג לחימה זה. בגין קורא לנוער היהודי לישב את כל מדינת ישראל, ולהקים ערים והתנחלויות. בגין מפרט את הבעיות הכלכליות שגרם המשטר הנוכחי, וקורא לצמצום פערים ע"י עקרון חמשת המ"מים, מיגור השחיתות, פיתוח עירוני לשם שיכון זוגות צעירים. בגין קורא להקדמת הבחירות, ולאפשר לתנועת החרות להקים ממשלה חדשה הנאום המלא קיים בועידות מפלגה 13245

נאומו של מר מנחם בגין בישיבת הפתיחה של הועידה ה-י"א של תנועת החרות

בנאום בגין מזכיר את פועל האצ"ל בהקמת המדינה. בגין טוען שחלוקת הארץ לא תביא לשלום, אלא תגדיל את שפיכות הדמים. בגין טוען שיש לאפשר לתושבים הערבים בישראל להחליט אם הם רוצים באזרחות ישראלית, ולהיות שווי זכויות. בגין מסביר שיש לדאוג לפליטים הערביים הנמצאים במדינה, אך אלה הנמצאים בארצות ערב הם בעיה של מדינות ערב. לענין רוב יהודי, בגין מציע כי יש לתגמל משפחות מרובות ילדים וכן לדאוג לעליה גם ממדינות ערב וגם מרוסיה, עמה יש לדון בעזרת מתווכים לאפשר ליהודים לעלות לארץ. בגין מבדיל בין פעולות המחתרות לבין הטירור הערבי, שהאצ"ל ניסה לא לפגוע במטרות אזרחיות יהודיות, ערביות ובריטיות , שהן המטרות הבלעדיות של ארגוני הטרור, יש להקים גוף מיוחד שיטפל בסוג לחימה זה. בגין קורא לנוער היהודי לישב את כל מדינת ישראל, ולהקים ערים והתנחלויות. בגין מפרט את הבעיות הכלכליות שגרם המשטר הנוכחי, וקורא לצמצום פערים ע"י עקרון חמשת המ"מים, מיגור השחיתות, פיתוח עירוני לשם שיכון זוגות צעירים. בגין קורא להקדמת הבחירות, ולאפשר לתנועת החרות להקים ממשלה חדשה קיים תקציר לנאום בארכיון האישי, מרכז מורשת בגין ,208166 ,208155

חזון חברתי וקידמה אנושית

העיתון מדווח על דבריו של בגין ב-7/3 בכנס מועמדי סיעת "תכלת לבן" לבחירות בהסתדרות הכללית. בגין עמד על הטשטוש שחל בין ימין לבין שמאל ועל העלילה שרווחה במשך שנים כאילו הימין הוא זה שמיצג את הריאקציה ואילו השמאל הוא זה אשר מייצג את הקידמה.ואילו עתה הוכח כי הסוציאליזם המרכסיסטי שאמור היה לייצג את הקידמה הוא המייצג את הריאקציה בגין הדגיש את מחויבותה של תנועת ז'בוטינסקי מאז ומתמיד כלפי הפועל העברי.והדגיש את חמשת המ"מים שלהם הטיף ז'בוטינסקי: מזון ,מלבוש ,מעון ,מרפא ומורה. עוד הציע בגין בנאומו כי יום כ' בתמוז יהפוך ליום חג העבודה במקום אחד במאי וכי בעצרות במקוםהדגל האדום יינשא דגל כחול לבן בעל שבעת כוכבי הזהב לפי הצעתו של חוזה המדינה דיווח על הנאום מובא בגליון חרות מיום 08/03/1965 "1,500 נציגי עובדים בכנס רב רושם של מועמדי תכלת לבן בהסתדרות הכללית" 225466

לקח מן ההיפוך

בגין מתייחס להגבלה בעליית יהודי רומניה. בגין טוען כי שלטונות רומניה הגבילו את העלייה בשל פיטפוטיהם המיותרים של רה"מ ומנכ"ל משרד הבטחון (פרס) אשר התפארו בעליית יהודי רומניה. במאמר זה מתייחס בגין גם לפרסומים על הפדרציה האמריקאית אשר מגייסת כספים למען מפא"י במאבקיה במדינה ובהסתדרות הציונית. בגין תוקף את מפא"י וטוען כי היא מפלגה עשירה אשר אינה זקוקה כלל להכנסות נוספות. בגין גם תמה לשם מה היא זקוקה לעזרה במאבק נגד המדינה והממשלה. בגין טוען עוד כי כל זה מראה על הפחד של מפא"י מפני אובדן כוחה במדינה.