נשיא המדינה ובחירתו

בגין מתייחס להצעת חוק להגביל את הנשיא לשתי כהונות, בגין טוען שהחוק חשוב יותר בנוגע לראשות ממשלה, משום שסמכויותיו של הנשיא אינן כה מרכזיות. בגין טוען שסיעת החרות לא תתמוך בנשיא בן צבי בשל תמיכתו הפוליטית בעודו מכהן במפלגת השלטון.

לקח מארץ רחוקה

במאמר זה דן בגין בחילופי השלטון הרבים שמתרחשים בקנדה כלקח לגבי ישראל. בגין מסביר כי השיטה האזורית רובית אשר נוסתה בקנדה לא הקימה משטר דו מפלגתי כפי שהבטיח בן-גוריון אלא מפלגות מיעוטים רבות. בגין טוען עוד כי חילופי השלטון הרבים שמתקיימים בקנדה מלמדים שקיימת רתיעה בקנדה מפני נתינת השלטון בידי מפלגה אחת.

הפיכת היוצרות

העיתון מדווח על דברי בגין שתקף בדיון בכנסת ב4/6 את רה"מ וטען כי אין לדעת מתי רה"מ דובר אמת כאשר הוא טוען שאי כיבושה של י"ם העתיקה וחברון והמשולש הוא בכיה לדורות או כאשר הוא טוען כי כאשר כן היינו כובשים אזורים אלה זו היתה בכיה לכל הדורות משום שבמקום מדינה יהודית היתה קמה מדינה ערבית.עוד טען בגין כי סיעתו מציעה להוסיף סעיף מיוחד לחוק המעבר האוסר איזכור דעות או הודעות או הצעות מישיבות ממשלה, בגין ציין כי כל איזכור שכזה מישיבות הממשלה פוגע בעקרון האחריות המשותפת. הנאום המלא התפרסם בגליון מה -7/6/1962. סימוכין 223868.