עשור למפנה

במאמר זה לכבוד חג הפסח סוקר בגין את המהלכים שהובילו לבסוף לתוכנית כ"ט בנובמבר מעת שהועלתה בעית א"י באו"ם ב-10/2/47. בגין טוען כי פעולות האצ"ל גרמו לבריטים להעלות את שאלת א"י באו"ם ולצאתם מהארץ. בגין סוקר במאמר זה גם את הגורמים שהביאו לכיבושה של יפו. כמו כן יוצא בגין נגד רה"מ שמעז לחלק ציונים על מלחמת השחרור.

נאום מנחם בגין בכנסת על הצלת יהודי צפון אפריקה: מבחן הצלת אחים אין חמור ונשגב ממנו

בגין טוען כנגד חוסר התגובה המספקת לנוכח הפרעות המרחשות בצפון אפריקה ובמיוחד במארוקו ואשר בגינן יהודים נמצאים בסכנה. אומר כי מספר היהודים שהממשלה התירה להעלות משם איננו מספק ושקיימים הרבה יותר יהודים המעוניינים בעלייה. טוען כי החשש מפני חוסר יכולת הקליטה של המשק הוא אינו סיבה מספקת להגביל את העליה, ומזכיר את הבעיתיות בשלטון הכלכלי של הממשלה אשר הביא למצב המשק הנוכחי. כמו כן אומר שאם יתירו להרבה יותר יהודים לעלות-תנועת חרות תתמוך בהטלת מעמסה כלכלית נוספת על אזרחי המדינה אם יהיה בכך צורך-ולו רק כדי לאפשר ליהודים הזקוקים לכך לעלות. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת 1/9/1955

הישיבה הרביעית של הכנסת השלישית – העליה מצפון אפריקה – דיון

בגין טוען כנגד חוסר התגובה המספקת לנוכח הפרעות המרחשות בצפון אפריקה ובמיוחד במארוקו ואשר בגינן יהודים נמצאים בסכנה. אומר כי מספר היהודים שהממשלה התירה להעלות משם איננו מספק ושקיימים הרבה יותר יהודים המעוניינים בעלייה. טוען כי החשש מפני חוסר יכולת הקליטה של המשק הוא אינו סיבה מספקת להגביל את העליה, ומזכיר את הבעיתיות בשלטון הכלכלי של הממשלה אשר הביא למצב המשק הנוכחי. כמו כן אומר שאם יתירו להרבה יותר יהודים לעלות-תנועת חרות תתמוך בהטלת מעמסה כלכלית נוספת על אזרחי המדינה אם יהיה בכך צורך-ולו רק כדי לאפשר ליהודים הזקוקים לכך לעלות. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב2/9/1955

שרת הרכיב ממשלה חדשה לאחר סילוק הכלליים. בגין – במשך שנתיים וחצי נתנו הכללים ידם לשלטון הדיכוי של מפא"י

נאומו של בגין בכנסת עם הצגתה של הממשלה החדשה. בגין יצא נגד משתפי הפעולה עם משתיקי השואה. במיוחד נגד הציונים הכללים אשר נתנו את קולם למפא"י ואילו עתה חודש לפני הבחירות הם מנסים להעמיד את עצמם כבעלי מצפון. בגין טען כי משתיקי השואה הם אלה שידעו ויודעים על קשר השתיקה ביישוב בזמן השואה לנוכח אימיה וכמו כן אלה שידעו על כך ונמנעו מלהציל את חיי אחינו. בגין הזכיר בנאומו גם את פרשת טוביאנסקי והגילויים סביבה. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת 29.6.1955

הישיבה השש מאות ועשרים ושלוש של הכנסת השניה – התפטרות הממשלה והרכב ממשלה חדשה

נאומו של בגין בכנסת עם הצגתה של הממשלה החדשה. בגין יצא נגד משתפי הפעולה עם משתיקי השואה. במיוחד נגד הציונים הכללים אשר נתנו את קולם למפא"י ואילו עתה חודש לפני הבחירות הם מנסים להעמיד את עצמם כבעלי מצפון. בגין טען כי משתיקי השואה הם אלה שידעו ויודעים על קשר השתיקה ביישוב בזמן השואה וכמו כן אלה שידעו על כך ונמנעו מלהציל את חיי אחינו. בגין הזכיר בנאומו גם את פרשת רצח ארלוזורוב והגילויים סביבה. הנאום המלא מובא גם בעיתון חרות שפורסם ב 30/06/1955