הישיבה המאה–שבעים–וארבע של הכנסת העשירית – יום שני, א` באדר התשמ"ג 14 בפברואר 1983 – הודעת הממשלה בדבר העברת תפקיד שר הביטחון לידי ראש הממשלה

ראש הממשלה בנאום המסכם של הדיון מודיעה על קשיים והתלבטויות האם לאמץ את דו"ח וועדת כהן. בגין טוען שבסוף הוחלט לאמץ את הדו"ח, בין השאר כדי לשמור על תקינות השלטונית. בגין משבח את תרומתם למדינה של האנשים שהוזכרו בדו"ח. בגין טוען שהפעולות שביצעה הממשלה, בין השאר התפטרותו של שרון ממשרד הביטחון, מיישמים את האות והרוח של המסכנות הוועדה במלואן. בגין מצהיר שהממשלה מילאה את חובותיה לפי הדו"ח ולא תתפטר.

הישיבה השלוש מאות ושמונים של הכנסת התשיעית יום שני, כ"ג בכסליו התשמ"א 1 בדצמבר 1980 – הצעה לסדר היום – מינויו של שר הבטחון

בגין מסביר את התוקף המשפטי של החלטת הכנסת מה-2/6/1980 למנות סגן שר בטחון, כאשר ראש הממשלה ממלא את תפקיד השר לאחר התפטרות שר הבטחון, לפני שנמצא לו מחליף.

הישיבה המאתיים-ותשעים-ואחת של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ג טבת תש"ם 2 ינואר 1980 –הצעת סיעת המערך, התנועה לשינוי ויזהמה, החזית הדמוקראטית לשלום ולשוויון ומחנה שלי להביע אי-אמון לממשלה בשל החלטתה לדחות

בגין מגיב להצעת אי האמון בממשלה שהוגשה בשל דחייה בפינוי אלון מורה. בגין טוען שבית המשפט פסק לפנות שטחים מסוימים עד סוף נובמבר, והם פונו, לגבי שאר השטחים, הפינוי יתבצע כשתסתיים בנית הישוב בהר-כביר, שהתעכבה ואז יועברו אליו כל המתנחלים מאלון מורה.

ישיבת ממשלה ישיבה נד ב באייר תשלט 29/04/1979

חלק מפרוטוקול ישיבת ממשלה הנוגע לבירור שערך היועץ המשפטי לממשלה למנהל מחוז דרום יצחק ורדימון לאחר שהמדינה המשיכה בעבודות הכשרת שטח באזור הכפר הבדואי לגיה, וזאת בניגוד לצו הקפאת עבודות של בג"צ. במהלך העבודות החלה התנגשות חמורה עם תושבי המקום שביקשו לראות אישורים לעבודות. בעקבות הדברים ערך היועץ המשפטי לממשלה בירור למנהל מחוז דרום ובקש להעמידו לדין משמעתי. בתגובה, שלח מנכ"ל משרד הפנים חיים קוברסקי מכתב ובו טענות כנגד היועץ המשפטי בשל עוול שנגרם לורדימון. כמו כן שרים בממשלה ביקשו שהיועץ יבדוק את החלטתו שנית. בישיבה רה"מ מנחם בגין מתייחס להחלטתו וסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה ביחס לממשלה ומשרדיה.

ישיבת ממשלה ישיבה נד ב באייר תשלט 29/04/1979

בקשר עם דברי קוברסקי אני רוצה לומר שליועץ המשפטי לממשלה במדינת ישראל יש מעמד מיוחד. אינני סובר שמעמד זה מעוגן בחוק חרוט, אך הוא מעוגן בנוהג שקיים מאז הקמת המדינה והנוהג כוחו ככוח החוק. אני לא אפרט מה מעמדו המיוחד של היועץ המשפטי לממשלה. לעומת זאת אומר, שבגלל אותו מעמד, הממשלה אינה מתערבת בשיקולי היועץ … Continued