הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

  יש המדברים עדיין על מלחמת מעמדות בישראל. הרי זה מושג נלעג בימינו ובמדינתנו, כאשר הרוב המכריע של המפעלים הגדולים מצויים בבעלות ציבורית. אבל יש מלחמה אחרת בישראל, היא גואה, היא מתפתחת — מלחמת הרשויות, רשות ברשות נלחמת. ואם זה יימשך, הרי תהיה אצלנו מלחמת הכל בכל. מה יש לעשות? צריך להפסיק את המלחמה ההרסנית … Continued

נפתחה הועידה ה10 של הע.ל. בטבריה

העיתון מדווח על פתיחתה של ועידת הסתדרות העובדים הלאומית בטבריה ב-10/8. בגין דיבר על הפילוסופיה החברתית של חרות על כל חלקיה הכוללת דאגה לאדם ומקפידה על חופשיותו. בגין ציין כי ישנן שלושה סוגי מדינות : 1) מדינת הפקרה חברתית – בה אין כל צדק וישנו קיפוח של החרות. 2) מדינת התכתיב החברתי – בה אין כל חרות ומתקפח הצדק. 3) מדינת אחריות חברתית שבה נשמרת החרות ונעשה צדק. בגין ציין כי תלמידי ז'בוטינסקי דוגלים בסוג המדינה השלישי.בגין טען עוד כי כדי לכונן את מדינת האחריות החברתית יש צורך להפריד בין איגוד מקצועי ובין בעלות על העסקים.

המצב במדינה הרצאתו של יור תנועת החרות, מר מנחם בגין, בישיבת הפתיחה של הועידה הארצית הששית.

העיתון מדווח על דברי בגין בועידה הארצית ה-6 של תנועת ה"חרות" בהיכל התרבות ב-2/4. בגין הביע את תקוותו להעלאת עצמותיו של ז'בוטינסקי ארצה שממשלת ישראל מונעת מלהעלותו ע"פ הכתוב בצואה. בגין ציין את ממשלת קפריסין שהסכימה להעלאת עצמותיו של רזיאל ארצה. עוד בגין עמד על מקומה של מדינת ישראל בעולם ועל עקרון שלמות המולדת ועל השקפה חברתית וכלכלית ליברלית. בגין סקר את השתלשלות פרשת לבון וכמו כן יצא נגד תסביך הבעלות של בן-גוריון. עוד קרא בגין להקמת ממשלה חדשה בישראל בראשות "חרות" משום שהיא היחידה המסוגלת להקים ממשלה. דיווח על הנאום פורסם בחירות מיום 03/04/1961

דברי מנחם בגין בפתיחת הועידה

העיתון מדווח על דברי בגין בועידה הארצית ה-6 של תנועת ה"חרות" בהיכל התרבות ב-2/4. בגין הביע את תקוותו להעלאת עצמותיו של ז'בוטינסקי ארצה שממשלת ישראל מונעת מלהעלותו ע"פ הכתוב בצואה. בגין ציין את ממשלת קפריסין שהסכימה להעלאת עצמותיו של רזיאל ארצה. עוד בגין עמד על מקומה של מדינת ישראל בעולם ועל עקרון שלמות המולדת ועל השקפה חברתית וכלכלית ליברלית. בגין סקר את השתלשלות פרשת לבון וכמו כן יצא נגד תסביך הבעלות של בן-גוריון. עוד קרא בגין להקמת ממשלה חדשה בישראל בראשות "חרות" משום שהיא היחידה המסוגלת להקים ממשלה. דיווח על הנאום פורסם בחירות מיום 06/04/1961

נוכח אורותיה של טול כרם השבויה בגין הרצה על סוציאליזם בפני חברי קיבוץ מפאי

הכתב מדווח על ביקורו של בגין בקיבוץ מגל שמשתייך למפא"י ועל הרצאתו של בגין בפני חברי הקיבוץ על הסוציאליזם והליברליזם. הכתב מדווח כי אנשי הקיבוץ שהיו בטוחים כי בגין ינאם בפניהם נאום פוליטי הופתעו לנוכח נאומו הלא פוליטי של בגין. בגין השווה בין מרכס ואנגלס לעומת אבות הפילוסופיה הליברלית וטען כי התוצאה הבלתי נמענת של משטר סוציאליסטי היא ששליט הופך למפרנס או שמפרנס הופך לשליט. עוד טען בגין כי החשוב בכל משטר הוא חרות הפרט. עוד מדווח העיתון כי בגין לאחר הרצאתו ענה על שאלות והסביר את זכותינו לא"י השלמה .