זכותה של ישראל להגנה עצמית בדיון לקראת מלחמת שלום הגליל

איננו רוצים אפילו מ"מ מרובע אחד של שטח לבנוני. הכוונה אינה לכבוש חלק מלבנון, אלא להוציא את יישובינו מטווח האש של המחבלים. איך יתפתח העניין לאחר השלמת המבצע, איננו יכולים ברגע זה לומר, אם איננו רוצים לשחק בשרלטנות. תהיינה התפתחויות שונות, לכן הממשלה תחזיק את היד על הדופק. המטרה היא להוציא את יישובי הגליל מטווח … Continued

להיכנע או לא להיכנע, זאת השאלה

המלה המתאימה להתפתחות זו היא: כניעה. אנו נדרשים להיכנע לאויבינו, על פי דרישת ידידנו. אין ספק, כי רוח מינכן מרחפת מעל הלחצים האלה. עם קטן עומד על נפשו. אויביו רוצים לדחוק אותו מעמדות מגן, כדי, על ידי נסיגות נוספות, להעמידו מול פני הסכנה לעצמאותו. בא ידיד, מאמץ את תביעות האויב. "מסביר", כי הכניעה היא באינטרסים … Continued

עמוק הוא המשבר אך יש מוצא ממנו

אין ספק, כי אנו עומדים אחר מאורע בעל משמעות של מפנה היסטורי, או של משבר לאומי. בארבעים השנים האחרונות היו מנת חלקנו בארץ שבע מלחמות קיומיות. בשנות השלושים האחרונות נפתחו עלינו התקפות דמים נוראות, שלוו בהבלגה ובביטולה; בשנות הארבעים היו המרד ומלחמת השחרור הלאומית נגד השלטון הבריטי; בסוף 1947 ובאביב 1948 התנהלה מלחמת המגן והעצמאות; … Continued

נסיונות להעכיר שעה יפה

האבידות. לפני הכל, עלינו לציין, כי תשע מאות שבעים ואחד לוחמים הרוגים ואלפי פצועים, ביניהם נכים לכל חייהם, הם קרבן דמים נורא בשביל שארית פליטה של עם, אשר לא הונח לו עדיין לזכות אפילו בשנת שלום אחת. אבידות אלו סבלנו לאחר שהחלטנו לשים קץ להמתנה המסוכנת. אבל לו היינו מותירים לאויב התוקפני את יזמת הפתיחה … Continued

שמאלנות לאומנות לאומיות

הטענה, שלפיה, אם ראש ממשלה אומר דברים מסוימים, אין עוד להוסיף עליהם, מוטב לה לגברת מאיר, במלאה תפקיד זה, לא להשמיעה. אין סוף פסוק בבית הנבחרים החפשי. הוא נועד, כדי שיקוימו בו דיונים על כל מאורע חשוב. לראש ממשלה יש סמכות לדבר בשם תומכיה, לא בשם מתנגדיה. זהו א"ב של משטר פרלמנטרי. אך לעתים, דווקא … Continued