בחירות

הבחירות הן יום חג לדמוקרטיה, משום שהן מימוש של העקרונות הבסיסיים עליהם מושתתת התפיסה והשיטה הדמוקרטית. אך הבחירות אינן המימוש היחיד המבטיח את חירותו של היחיד, ואת בחירת העם, כקבוצה וכיחידים, בשלטון. מתוך תפיסתה הלאומית-ליברלית, העמיקה התנועה הרביזיוניסטית את התפיסה הדמוקרטית ובתוך כך העלתה על נס את הפשרה, את שוויון הזכויות והדאגה למיעוטים ואת תפקידה … Continued

נצח החרות

בדברים לקראת פסח, בגין משווה בין היציאה לחרות ביציאת מצרים, כאשר כיבוש הארץ עוד לפנים לבין היציאה הדומה לחרות בדורנו. ולכן גם אם גלינו, יש אפשרות לשוב, וללחום על הארץ. לא ידוע תאריך מדוייק של פריט זה.

הישיבה השמונים של הכנסת העשירית יום שלישי, י"א באייר התשמ"ב 4 במאי 1982 – הודעת הממשלה על המצב המדיני

בגין מודיע לכנסת על הקשיים בביצוע ההסכם עם מצרים. בגין טוען שההפרות מצד מצרים לא יישארו ללא תגובה, אך מביע תקווה שכל הצדדים יפעלו לביצוע ההסכם. בגין מדגיש שהאוטונומיה שעליה מדבר ההסכם אינה מדינה. בגין מצהיר שהממשלה החליטה, שבשום הסכם עתידי ישראל לא תפנה יישובים. בגין מודיע, שלפי החלטת הממשלה "אל-על" לא תטוס בשבת. בגין מדגיש ערכה של שבת במסורת היהודית וטוען, שהמהלך מהווה שמירה של הסטטוס-קוו, כיוון שלפי ההסדר שירותים ציבוריים אינם פועלים בשבת. בגין מדגיש, ששבת הינה ערך מוסרי שלא תיתן לעמוד אותו במונחי רווח והפסד כספיים. בגין פונה לעובדי אל-על ומציע להם להקפיא את דרישותיהם הכלכליות על-מנת להחזיר את החברה לרווחיות. בגין גם מבקש מהכנסת לאשר את צרופו של אהרון אוזן לממשלה כשר הרווחה.

הישיבה השישים–וחמש של הכנסת העשירית – יום שלישי, ז` באדר התשמ"ב 2 במרס 1982 – הצעת סיעת התחיה להביע אי–אמון לממשלה בשל הצבת מחסומים בחבל–ימית תוך חילול שבת ובשל הצורך לעצור את הנסיגה מסיני לאלתר

בגין מגיב להצעת אי-אמון בעקבות הקמת מחסומים ברפיח לקראת כניסת שבת. בגין טוען שהאירועים מהווים למעשה תוצאה של הפרובוקציה, שמטרתה הייתה או לכרום לשפיכות דמים או להכניע את הממשלה ולגרום לה לסגת מהתחייבויותיה בהסכם שלום. בגין טוען שהממשלה קיבלה מנדט מהעם למדיניותה ולא תאפשר לשנות את מדיניותה באמצעים כוחניים. בגין טוען שארץ ישראל יקרה עבורו לא פחות מכל אחד מאנשי האופוזיציה שיזמו נאת הניסיון לפרוץ את המחסומים. בגין מדגיש את הסכנה של שימוש באמצעים כוחניים ולא-דמוקרטיים לקידום מטרות פוליטיות פנימיות. בגין מצהיר שהממשלה תמשיך לחתור להשגת המטרות המוצהרות שלה.

הישיבה השישים–וחמש של הכנסת העשירית – יום שלישי, ז` באדר התשמ"ב 2 במרס 1982 – הצעת סיעת התחיה להביע אי–אמון לממשלה בשל הצבת מחסומים בחבל–ימית תוך חילול שבת ובשל הצורך לעצור את הנסיגה מסיני לאלתר

אדוני היושב–ראש, מה היא השבת בשבילי? מה משמעותה בחיי? לא אומר דבר אחד, מחשש שהדברים יתפרשו כהתפארות. אומר רק זאת: נער הייתי וקראתי את כל כתביו של אחד–העם. אני זוכר את המאמרים כמעט כולם, אבל מעל לכול אני זוכר שני דברים מפרי עטו של אחד–העם. אני זוכר את המאמר הנצחי שלו "עבדות בתוך חירות", שמדי … Continued