תבוסה לקואליציה בכנסת :הצעת חוק של מ.בגין בדבר ממלא מקום קבוע ליור הכנסת הועברה לועדה חרף התנגדות שר המשפטים

העיתון מדווח על דברי בגין בכנסת ב-30/3. בגין הציע כי בהעדר יו"ר הכנסת מהארץ או הנשיא מהארץ או שהם לא יוכלו למלא את תפקידם מסיבות בריאותיות ימלא זקן סגני היו"ר את מקומו של היו"ר ויזכה בכל הסמכויות. בגין טען עוד כי מפא"י מתנגדת להצעה זו משום חששה שזקן סגני יו"ר הכנסת לא יהיה ממפא"י. העיתון מביא את תשובת שר המשפטים שהביע את התנגדותו להצעת בגין וטען כי יש לתקן את חוק יסוד הנשיא ולא את חוק יסוד הכנסת. הנאום המלא מופיע בחרות בגליון מתאריך 02/04/1965 סדר ממלכתי וצרות עין 225487

תבוסה לקואליציה בכנסת :הצעת חוק של מ.בגין בדבר ממלא מקום קבוע ליו"ר הכנסת הועברה לועדה חרף התנגדות שר המשפטים

העיתון מדווח על דברי בגין בכנסת ב-30/3. בגין הציע כי בהעדר יו"ר הכנסת מהארץ או הנשיא מהארץ או שהם לא יוכלו למלא את תפקידם מסיבות בריאותיות ימלא זקן סגני היו"ר את מקומו של היו"ר ויזכה בכל הסמכויות. בגין טען עוד כי מפא"י מתנגדת להצעה זו משום חששה שזקן סגני יו"ר הכנסת לא יהיה ממפא"י. העיתון מביא את תשובת שר המשפטים שהביע את התנגדותו להצעת בגין וטען כי יש לתקן את חוק יסוד הנשיא ולא את חוק יסוד הכנסת. הנאום המלא מופיע בחרות בגליון מתאריך 02/04/1965 סדר ממלכתי וצרות עין 225487

גובר אי-האמון בממשלה

בגין טוען שתביעתו של בן-גוריון להקים בהוראת שר המשפטים ועדת-חקירה שתחליט על חוקיותן של החלטות הממשלה ב-"עסק הביש", אינה חוקית, ואינה חוקתית.

טעם העובדות והכחשות מטעם

במאמר זה דן בגין בגלגולים החדשים ב'עסק הביש' ובנושא המדענים הגרמנים במצרים, סביב הודעות ההכחשה של ממשלת ישראל. בהתיחסותו לדיון בכנסת בנוגע להצעתו לסדר היום בקשר לפרשת לבון ועל תשובת שר המשפטים להצעתו, בגין יוצא נגד תשובתו של שר המשפטים וטוען כי למרות ששר המשפטים טען כי תשובתו איננה תשובה רשמית של הממשלה היא כן היתה כזו. בגין תוקף בחריפות הן את שר המשפטים והן את בן גוריון על התנהלותם האחרונה בפרשה. בהתייחסו של בגין להודעת ארה"ב שאומרת כי ישראל לא ביקשה ממנה לפעול נגד המדענים הגרמנים במצרים יוצא בגין נגד מעשה זה של הממשלה. בגין אף מוסר כי לאחר שהודעה זו פורסמה ביקשה ישראל מארה"ב שתכחיש זאת ואכן יועץ הנשיא הכחיש את ההודעה שיצאה קודם לכן מטעם ארה"ב. בגין שב ומצביע במאמר על הסכנה הנשקפת מפעולותיהם של המדענים הגרמנים במצרים וכן יוצא נגד אדישותה של הממשלה בנושא שאיננה עושה בדבר מאומה.

מ. בגין הציע להעמיד לדיון בכנסת את התביעה של בן – גוריון בתיק הפרשה

העיתון מדווח על ההצעה לסדר היום שהגיש בגין בכנסת ב4/11 .בגין קרא לדון בחוקיות תביעתו של בן –גוריון אשר קרא להקים ועדת חקירה אשר תקבע האם סירובה של הממשלה להקים ועדת חקירה משפטית כדרישת הקצין הבכיר תואמת את האמת והצדק וחוקי המדינה ואם נוהל ועדת השבעה שהוקמה ע"י הממשלה בזמנו תאמה את האמת והצדק. דרישתו של בגין נדחתה.דיווח על דברי שר המפשטים בדיון ראה בעמוד 2. נאומו המלא של בגין פורסם בגליון מה- 13/11/6 בע"מ 3, וכן בדברי הכנסת מה- 4/11/1964.