מה למדנו מזאב ז'בוטינסקי

מאמר של מנחם בגין לרגל 36 שנים לפטירתו של זאב זבוטינסקי ,המאמר הוא מציג צדדים שונים באישיותו של זבוטינסקי כמשורר,כמחדש לשון, כנואם ,כמדינאי וכלוחם

הישיבה החמישים-ושלוש של הכנסת השמינית – יום שני, י״ג סיון תשל״ד 3 יוני 1974 – התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת – דיון

בגין תוקף הממשלה החדשה של רבין. בגין קורא לה ממשלת מיעוט כיוון שחלק מהמצביעים בעדה הביעו, בפומבי ובכתב את התנגדותם להקמת ממשלה כזו. בגין מאשים את הממשלה וחבריה בהתנהלות לא-תקינה מבחינה משטר דמוקרטי. בגין טוען שהממשלה מורכבת מתומכי חלוקת הארץ, ושהעמדה זו אינה יכולה לקרב שלום. בגין מציג את הרשימה שלו של מטרות שחייבים לעמוד בפני הממשלה, הכוללות: פיתוח התנחלות, חידוש עלייה מברה"מ והצלת יהודי סוריה, חינוך נוער שיפור מצב הכלכלי., ו-"ריפואי" של "פצעי" מלחמת יום כיפור. בגין קורא ללכת לבחירות חדשות בהקדם האפשרי.

המטרה והשיטה בלחימה מהפכנית

ההחלטה לצאת ללחימה מהפכנית, היא מן הקשות בחיי האדם. המדובר הוא לא בצבא סדיר על מטהו, יחידותיו ותיכנונו. אמנם, טולסטוי כתב בנימת לגלוג עצוב על הפניית הטורים, ימינה ושמאלה; בין התכנית, שנקבעה מראש, ובין המציאות הנוצרת בשדה הקרב, אין לעתים, אלא קשר מקרי. גם המזל ממלא תפקיד במבצעים המתוכננים על כל פרטיהם. עובדה היא, כי … Continued

לשמולאנות מותר הכל

מאמר של בגין בו הוא תוקף את הקומוניזם המרכסיסטי לניניסטי והשמאל החדש כמו כן במאמר זה הוא מבקש לנתץ את המשווה שמאלנות=קידמה

חזון חברתי וקידמה אנושית

העיתון מדווח על דבריו של בגין ב-7/3 בכנס מועמדי סיעת "תכלת לבן" לבחירות בהסתדרות הכללית. בגין עמד על הטשטוש שחל בין ימין לבין שמאל ועל העלילה שרווחה במשך שנים כאילו הימין הוא זה שמיצג את הריאקציה ואילו השמאל הוא זה אשר מייצג את הקידמה.ואילו עתה הוכח כי הסוציאליזם המרכסיסטי שאמור היה לייצג את הקידמה הוא המייצג את הריאקציה בגין הדגיש את מחויבותה של תנועת ז'בוטינסקי מאז ומתמיד כלפי הפועל העברי.והדגיש את חמשת המ"מים שלהם הטיף ז'בוטינסקי: מזון ,מלבוש ,מעון ,מרפא ומורה. עוד הציע בגין בנאומו כי יום כ' בתמוז יהפוך ליום חג העבודה במקום אחד במאי וכי בעצרות במקוםהדגל האדום יינשא דגל כחול לבן בעל שבעת כוכבי הזהב לפי הצעתו של חוזה המדינה דיווח על הנאום מובא בגליון חרות מיום 08/03/1965 "1,500 נציגי עובדים בכנס רב רושם של מועמדי תכלת לבן בהסתדרות הכללית" 225466