חלום יום חורף

השנאה מעבירה על הדעת. בהתקרב העשור למלחמת ששת הימים, מביע ראש הממשלה בישראל סברה, כי הקמת ממשלת הליכוד הלאומי, היתה "טרגדיה". בשביל מי? כמובן בשביל "המפלגה" […]. מדבר אלינו רמטכ"ל לשעבר וראש הממשלה דהיום, והאיש אינו מוצא שום מניע פטריוטי להקמת ממשלת הליכוד הלאומי. הכל תמרון היה, כדי "להכניס" את גח"ל ורפ"י לתך הממשלה. 

הזכות לא"י – פירוט מצע הליכוד

מאמר בו הוא פורס בחלקו הראשון חלק מן הסעיפים של מצע המדיני של הליכוד שנרקם האותם ימים בחלק השני של הוא מדבר על המחלוקות הקיימות עדיין בין הסיעות והחטיבות השונות בליכוד.

לטובת העם – למען הארץ

מאמר של בגין סביב אי הצטרפותה של מפלגת הליברלים העצמאיים לגח"ל על רקע שאלת ארץ ישראל השלמה בהמשך המאמר הוא מדבר על גח"ל כאלטרנטיבה אידיאולוגית למערך ועל סוגיית ההצטרפות של המפד"ל לליכוד

הישיבה הארבע-מאות-ושלושים-ושש של הכנסת השביעית יום רביעי, י״ג סיון תשל"ג 13 יוני 1973 – הגברת רדיפות יהודי ברית-המועצות, סוריה ועיראק – תשובת חבר-הכנסת בגין

בישיבה שנתקיימה אתמול התנהל בירור בין תומכי הממשלה לבין מתנגדיה, בין הקואליציה לבין האופוזיציה, על האפשרות של סיכום מוסכם ומשותף שיוגש לפני הבית. אני סובר שמצווה לאומית היא לנסות להגיע לסיכום כזה בשתי שאלות גורליות: הצלת היהודים מסוריה מעיראק, והבטחת שיבת ציון חופשית ליהודים מברית-המועצות. משום כך היה עלינו מדי פעם, תוך כדי הישיבה, לקיים … Continued